Akü Üretim Tesisi Uygulaması

Akü Üretim Tesisi Uygulaması

Projenin Amacı

 • Her bir ürün başına birim enerji maliyetinin hesaplanması.
 • Yapılacak yıllık yatırımların elektrik altyapısının planlanması için gereken analizlerin yapılması.
 • Bakım onarım faaliyetlerinin düzenlenmesi ve üretimde kullanılan cihazların kestirimci bakımlarının sağlanması. Böylece üretimde yaşanan plansız duruşların engellenmesi.

Problem

 • Reaktif bedel ödenmesi ve aynı hat üzerinde sınırlı sayıda cihazı verimli çalıştırabilecek elektrik altyapısının yetersizliği.
 • Sahadaki farklı bölümlerde kullanılan enerji maliyetinin ayrı ayrı hesaplanmasının mümkün olmaması. Bu sebeple enerji verimliliği hedeflerine ulaşılamaması.
 • Enerjide pik değerler oluştuğunda elektrik altyapısının tolerans seviyesinin aşılması ve bu nedenle üretimde aksamalar yaşanması.
Çözüm için Kullanılan Entes Ürünleri
EMG-02, EMG-12 Ethernet Konvertör
EPR-04S Güç ve Enerji Ölçer
MPR-52S, MPR-53S Şebeke Analizörü
MPR-63-42 Şebeke Analizörü
RG8T,RG3-12CS,RG3-15CS Reaktif Güç Kontrol Rölesi
Entbus Pro Enerji İzleme Yazılımı

Çözüm

 • Aylık yaklaşık olarak 5GW/h enerji tüketen tesiste toplam 1,5 milyon TL elektrik faturası ödenmektedir. Mevcut trafolar 24.000 kVA’lık bir kurulu güce sahiptir. Proje kapsamında bölümlerin ana girişlerine MPR-63-42, MPR-53S, MPR-52S Şebeke Analizörleri takılmıştır.
 • Yüksek enerji tüketen makinelerin hepsinde EPR-04S Güç ve Enerji Ölçer cihazlar kullanıldı. Böylelikle aynı hat üzerinde yer alan aynı tip makinelerin tüketimlerinin karşılaştırılabilmesi için ilgili değerler kaydedildi.
 • Reaktif bedel ödenmesini önlemek için panolara gerekli kademelere uygun RG8T, RG3-12CS,RG3-15CS cihazları takıldı.
 • Belirli sezonlarda artan talebi karşılamak için kullanılan güçte oluşan pik değerler nedeniyle aşırı yükte çalışan trafo ve kablolarda arızalar yaşanmaktaydı. Bu pik değerler için alarmlar tanımlandı ve Entbus üzerinden uyarı SMS ve e-postalarının gönderilmesi sağlandı.
 • Entbus yazılımı ile Muhasebe ve Bakım & Onarım bölümleri için farklı kullanıcılar oluşturuldu.

Sağlanan Faydalar

 • Entbus yazılımı üzerinden haftalık kompanzasyon raporu alınması sağlanarak sistemin kurulmasından bugüne kadar reaktif bedel ödenmesinin önüne geçildi.
 • MPR-63-42 cihazları tarafından ölçülen harmonik değerler Entbus yazılımı ile analiz edilerek üretim hatlarındaki problemli noktalar belirlendi. Bu noktalar için kullanılan Harmonik filtrelerin yardımıyla dağıtım kablolarının kapasiteleri rahatlatıldı ve yeni yatırım öncesinde 5 adet makinanın çalışabildiği hattaki makine kapasitesiı 8’e çıkarıldı.
 • Muhasebe Departmanı tarafından her birimin kullandığı elektriğin maliyet analizi için tüketim raporları çekildi. Bu raporlar sonucunda, işletme tarafından kullanılan elektrik enerjisinin %70’inin aküleri şarj etmek için, %30’unun da üretim ve diğer departmanların tüketimleri için harcandığı tespit edildi.
Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.