Bir Alüminyum Üretim Tesisi Uygulaması

Bir Alüminyum Üretim Tesisi Uygulaması

Projenin Amacı

 • Üretim sürecinde birim enerji maliyetinin hesaplanması
 • Makinelerin verimli ve yüksek performanslı çalışmasının sağlanması
 • Üretim sürecinde yaşanan makine kaynaklı duruşların azaltılması
 • Endüstriyel tesis bünyesinde üretim yapan alt işverenlerin enerji tüketimlerinin faturalandırılması
 • Enerji kalitesinin ve enerji tüketimlerinin iyileştirme çalışmalarında kullanılmak üzere analiz edilmesi

Problem

 • Üretilen birim ürün için tüketilen enerji maliyetinin bilinmemesi
Çözüm için Kullanılan Entes Ürünleri
EPR-04S Güç ve Enerji Ölçer
MPR-53S Şebeke Analizörü
MPR-63S Şebeke Analizörü
EMG-02, EMG-12 Haberleşme Modülü
Entbus Pro Enerji İzleme Yazılımı Lisansı
EPR-04S Güç ve Enerji Ölçer

Çözüm

 • Aylık yaklaşık 6 GWh elektrik tüketen tesiste toplam 1,5 milyon TL elektrik faturası ödenmektedir. Mevcut trafolar 24 MVA'lik bir kurulu güce sahiptir. Proje kapsamında; ana giriş, tali trafo ve alçak gerilim panolarında toplam 175 noktada ölçüm yapılması ve anlık izleme sağlanması için gerekli sistem kuruldu.
 • Enerji takibi için ana girişlere MPR-63 ve MPR-53S Şebeke Analizörleri, üretim bantlarına ise EPR-04S Enerji Güç Ölçerler takıldı.
 • Hammadde girişinden nihai ürüne kadar her adımda harcanan enerjinin anlık takibi ve raporlanması Entbus üzerinden sağlandı.

Sağlanan Faydalar

 • Üretilen bir ton mamul başına düşen enerji maliyetinin hesaplanması sağlandı. Belirlenen birim enerji maliyetleri, her üretim partisinden sonra gerçekleşen maliyetler ile karşılaştırılarak güncel enerji tüketim performansının ölçümüne olanak sağlandı.
 • Tesis içinde üretim yapan alt tedarikçilerin enerji tüketimleri Entbus üzerinden alınan raporlarla kendilerine bildirilmeye ve bu raporlardan alınan veriler doğrultusunda tedarikçilere enerji kullanımları fatura edilmeye başlandı. Ek olarak, bu raporların Excel'e aktarılması, üretimdeki diğer parametreler ile karşılaştırılabilmelerine olanak sağladı. .
 • Enerji yönetim sisteminde enerji tüketimi için özelleştirilmiş raporların yanı sıra anlık izleme ve alarm fonksiyonları kullanılarak hat üzerinde gerçekleşen aşırı yüklemeler ve gerilimdeki azalmalar gibi makine performansını etkileyecek problemler için de önlemler alınmaya başlandı. Ayrıca Entbus üzerinden geriye dönük olarak alınabilen enerji kalitesi raporları sayesinde olası arızalar ve bu arızaların nedenleri tespit edilerek yönetime sunuldu.
 • Enerji Verimliliği Bölümü, Entbus Enerji İzleme yazılımı sayesinde gereksiz enerji tüketimlerini analiz edebilecek konuma geldi. Sistem üzerinden alınan raporlar ile enerji verimliliği yatırımlarının geri dönüş süreleri önceden tespit edilerek karar verme aşamasında somut verilerin oluşturulması sağlandı.
 • Üretim esnasında ve tesisin diğer bölümlerinde tüketilen enerjinin limit değerleri belirlenebildi. Bu değerlerin aşılması durumunda kullanıcılara Entbus üzerinden uyarı SMS'i veya e-postasının gönderilmesi sağlandı. Ayrıca bu alarmların oluşturularak tesiste tüketilen gereksiz veya aşırı enerjinin tespit edilmesi, gereksiz tüketimlere anında müdahale edilmesine imkan tanıyarak enerji verimliliğine katkıda bulunmuş oldu.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.