Bir Üniversite Yerleşkesi Enerji İzleme Örneği

Bir Üniversite Yerleşkesi Enerji İzleme Örneği

Projenin Amacı

 • Endüktif/Aktif güç oranlarındaki sınırın %20'ye ve Kapasitif/Aktif güç oranlarındaki sınırın %15'e çekilmesinden dolayı bu sınırın üzerine çıkılmaması amacıyla üniversite yerleşkelerindeki enerji tüketimlerinin izlenmesi.
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın hedef olarak koyduğu enerji verimliliği oranları nedeni ile "Enerji Verimliliği" projesi hazırlama zorunluluğunun bulunması. Bu kapsamda tüketimlerin izlenmesi, raporlanması ve elde edilen raporlar ışığında tasarruf olasılığı en yüksek alanların belirlenerek iyileştirme projelerinin hazırlanması.
 • Hedeflenen Verimlilik Oranları:
  • 2014 yılında %10
  • 2023 yılında %20
 • Üniversitenin ileriye dönük genişleme planı için elektrik alt yapı gereksiniminin hesaplanabilmesi.

Problemler

 • Üniversitenin laboratuvar ve radyoloji gibi ünitelerinde kullanılan yüksek teknolojiye sahip pahalı cihazların ömrü ve işlevsellikleri açısından önem arz eden enerji kalitesi ile ilgili herhangi bir ölçüm yapılamaması.
 • Üniversitenin kullanmış olduğu elektriğin kalitesinin tespiti için trafodaki frekans, gerilim, demand ve harmoniklerin bilinmemesi.
 • Farklı illerdeki yerleşkelerin enerji tüketimlerini tek bir noktadan izleme ve analiz etme ihtiyacının varlığı.
Çözüm için Kullanılan Entes Ürünleri
RG3-12CS Reaktif Güç Kontrol Rölesi
RG3-15CLS Reaktif Güç Kontrol Rölesi
EMG-12 Ethernet Modbus Gateway
GEM-10 GPRS Ethernet Modbus Gateway
ENTBUS Pro Enerji İzleme Yazılımı Lisansı
MPR-63 Şebeke Analizörü

Çözüm

 • MPR63 Şebeke Analizörü ile hassas ölçümler yapılarak gerekli frekans, gerilim ve demand değerleri kaydedildi ve analizleri yapıldı.. Üniversitedeki laboratuvar testleri için kullanılan cihazların, harmonikler ve aşırı yüklenme gibi sorunlardan bozulmaları önlendi. Alarm oluşturularak sistemin bakım onarım faaliyetleri düzenlendi.
 • Gece kullanılan çevre aydınlatmasında aşırı gerilimden dolayı çok sık arıza yaşanıyordu. Tespit edilen sıkıntı TEDAŞ'a rapor ile bildirildi ve yetkililer tarafından trafo kademeleri değiştirilerek sorun çözüldü.
 • Kompanzasyon sistemi ile önlenmesi gereken harmonikler tespit edildi.
 • ENTBUS PRO sistemi ile farklı illerde yerleşkeleri bulunan üniversitenin toplam enerji tüketimi tek bir noktadan izlenebildi. Sisteme internet üzerinden erişim sağlanarak meydana gelebilecek problemlerin tespiti de hızlı bir şekilde sağlanmış oldu.
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın "Enerji Verimliliği" projesinde kullanılmak üzere yapılacak analizler için ENTBUS PRO sisteminde temel oluşturuldu ve sistemden alınan raporlar ile çalışmaların sonuçları projede yayınlandı.
 • Tesisleşme açısından yükün gece, gündüz, hafta içi ve hafta sonu gibi zaman dilimleri izlendi ve yeni yapılanma için gerekli trafo yükü hesaplandı.
 • Üniversite tarafından yapılan verimlilik çalışmalarında, binalara ait tüketim seviyeleri aylık olarak kayıt altına alındı. Bu verilerin Yaz/Kış, Öğrencili/Öğrencisiz karşılaştırmaları yapıldı. Yıllık analiz sonucunda havalandırma, aydınlatma ve jeneratör kontrolü yapılarak bu sistemlerin enerjiyi verimli olarak kullanmaları sağlandı.

Sağlanan Faydalar

 • Aylık 750.000 TL elektrik faturası ödeyen üniversite, Enerji Verimliliği projesi kapsamında hedeflediği%20 verimlilik oranına ulaşması durumunda, elektrik faturasında aylık 150.000 TL tasarruf sağlayacaktır.
 • Enerjinin kaliteli ve verimli kullanılması sağlanarak üniversite bünyesindeki deney cihazlarının bozulması önlendi ve bakım onarım faaliyetleri düzenlendi.
Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.