Boya Fabrikası Uygulaması

Boya Fabrikası Uygulaması

Projenin Amacı

  • İyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi için enerji kalitesinin ve enerji tüketimlerinin analiz edilmesi
  • Fabrikadaki buhar kazanlarının ve kazan dairesinin fazla enerji harcama olasılığına önlem olarak tüketilen enerjinin ölçülmesi, fanların ve dalgıç pompaların ne kadar enerji tükettiğinin ölçülmesi, kablo kayıplarının ne kadar enerji kaybına yol açtığının ölçülmesi ve bütün değerlerin izlenmesi
  • Makinelerin verimli ve yüksek performanslı çalışmasının sağlanması ve üretim sürecinde oluşan makine kaynaklı duraklamaların önüne geçilmesi.
  • Her yıl büyüyen işletmenin, dağıtım şebekesinden aldığı enerjinin kalitesinin sabit kalması için yük ve trafo değerlerinin düzenlenmesi.
Çözüm için Kullanılan Entes Ürünleri
GEM-10 GPRS Ethernet Modbus Gateway
Entbus Pro Enerji İzleme Yazılımı Lisansı
MPR-63 Şebeke Analizörü

Çözüm

  • MPR-63 Şebeke Analizörü, GEM-10 Ethernet Modbus Gateway ve Entbus Pro Enerji İzleme Yazılımı kullanıldı. Buhar kazanlarının, dalgıç pompaların, fanların ve pompa gruplarının girişine yeraltı kablolarının ise hem girişine hem de çıkışına enerji analizörleri bağlanarak, her bir cihazın çektiği güç miktarı izlendi. İzleme yazılımı aracılığıyla ölçülen değerler bilgisayar üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edildi.
  • Analizörler ile yapılan ölçümlerin Entbus üzerinden raporlanması sayesinde 2 x 11.0kW fanların ve 5 x 7.5kW pompa gruplarının yetersiz kaldığı anlaşıldı. Sistemde boru çapları genişletildi ve daha az enerji tüketilmesi sağlandı. Dalgıç pompalar 24 saat çalışıyordu. Pompa güçleri arttırılarak, pompaların 24 saat değil sadece gerekli zamanlarda çalışmaları sağlandı.
  • Toprağın altından çekilen 85m.'lik, 120mm² kesitli kablonun çok ısındığı gözlendi ve yerine 240mm² kesitli kablo çekildi. Kablonun her iki ucunda bulunan Enerji Analizörlerinin yaptığı ölçümler (Entbus) raporlanarak tadilat öncesinde ve tadilat sonrasındaki kayıplar karşılaştırıldı. Bu raporların sonucuna göre tadilat sonrasında, önceki duruma oranla %20, bir diğer deyişle aylık 22.000 TL, tasarruf sağlandığı gözlemlendi.
  • 8 adet 22kw gücündeki fan yıldız-üçgen yol verme sistemi ile çalışıyordu. 12.000 TL tutarında yatırım yapılarak fan sistemi için motor sürücü sistemi kuruldu. Entbus aracılığıyla alınan raporlar sayesinde Motor sürücüleriyle çalışan fanların, eski (yıldız-üçgen yol verme) sistemle çalışan fanlara göre aylık 4.000 TL daha az enerji tükettiği tespit edildi. Sonuç olarak, yapılan motor sürücü yatırımının kendisini 3 ay içerisinde amorti ettiği raporlandı.
  • Entbus üzerinden alınan raporlar sayesinde su motorlarının nominal değerlerinden çok daha fazla enerji tükettiği tespit edildi. Yapılan saha incelemesi sonucunda su motorlarında kullanılması gereken basınç tanklarının kullanılmadığı anlaşıldı. 2.000 TL tutarında bir yatırımla basınç tankları alınarak sisteme eklendi. Sonrasında Entbus üzerinden alınan raporlarda aylık 1.800 TLlik tasarruf sağlandığı ve bu sayede yapılan yatırımın kendini yaklaşık 1 ayda amorti ettiği görüldü.

Sonuç

Tüm bu uygulamalar sonucunda aylık elektrik faturası bedeli 110.000TL'den 80.000 TL'ye düştü. Aylık olarak 30.000TL, yıllık olarak ise 360.000TL tasarruf sağlandı.

Kablo kesitlerinin genişletilmesi: 264 bin TL / yıllık
Fanlara motor sürücüsü eklenmesi: 48 bin TL / yıllık
Su motorlarına basınç tankı alınması: 29 bin TL / yıllık
Pompa kapasitesinin arttırılması: 19 bin TL / yıllık
Toplam 360 bin TL / yıllık

Ek tesis yatırımları ihmal edilerek değerlendirildiğinde, Proje yatırımının amortisman süresi 1 ay olarak gerçekleşti.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.