select your language:
Αντιστάθμιση
 
ENTES Προϊόντα
 
Ποιότητα Ισχύος και Ενέργειας
Ηλεκτρικές Μετρήσεις
Αντιστάθμιση
    Ρυθμιστές Άεργου Ισχύος
    Πυκνωτές Ισχύος Χαμηλής Τάσης
    Αυτεπαγωγείς (Πηνία Επαγωγικού Φορτίου)
    Φίλτρα Αρμονικών
    Στατικοί (Thyristor) Διακόπτες Ζεύξης Πυκνωτών
    Τηλεχειριζόμενοι Διακόπτες Αέρος Ζεύξης Πυκνωτών
    Μετασχηματιστές Έντασης Χαμηλής Τάσης
    Πηνία Αποφόρτισης
Απομακρυσμένη Παρακολούθηση
Προστασία & Έλεγχος
 
Αναζήτηση  
 
 
Επικοινωνήστε με την ENTES
 
A: 32 , Ant. Tritsi str.
Evosmos 56224
Thessaloniki - GREECE
P: +30 2310 706 999
F: +30 2310 707 297
 
 
 


Ρυθμιστές Άεργου Ισχύος
Οι Ρυθμιστές Αέργου Ισχύος της Entes, με τη χρήση Πυκνωτικών συστοιχιών βελτιώνουν τον Συντελεστή Ισχύος της εγκατάστασης στην επιθυμητή τιμή.
Δείτε το Προϊόν >>

Πυκνωτές Ισχύος Χαμηλής Τάσης
Οι Πυκνωτές Ισχύος Χαμηλής Τάσης είναι στοιχεία του κυκλώματος που αντισταθμίζουν την Επαγωγική Άεργο Ισχύ. Δεδομένου ότι μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν μέχρι και 100 φορές την ημέρα, σύμφωνα με τις εναλλαγές του φορτίου σε Συστήματα Αυτόματης Αντιστάθμισης, αναδεικνύεται η ποιότητα και η αντοχή τους. Όταν συνδέονται/αποσυνδέονται οι Πυκνωτές Ισχύος Χαμηλής Τάσης μπορούν να δημιουργήσουν υψηλά ρεύματα με τιμές μεγαλύτερες από τις ονομαστικές. Η σειρά Πυκνωτών ENT.C της Entes, είναι σχεδιασμένη για να αντέχει στις αντίξοες συνθήκες που θα μπορούσαν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής τους κατά την διαδικασία της Αντιστάθμισης της Αέργου Ισχύος. Η αντοχή τους επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής των πιο εξελιγμένων τεχνολογιών της μηχανικής, και μέσω της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών ελέγχου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μακροχρόνιες δοκιμές. Προηγμένη τεχνολογία στο θέμα της ασφάλειας έχει προσαρμοστεί στη σειρά Πυκνωτών ENT.C της Entes. Χάρη στο σύστημα αποσύνδεσης λόγω υπέρ-πίεσης προλαμβάνεται η έκρηξη των πυκνωτών η οποία θα μπορούσε να οφείλεται σε Ηλεκτρική/Θερμική Υπερφόρτιση ή σε προβλήματα που εντοπίζονται όταν η λειτουργική ζωή τους φτάνει προς το τέλος της. Η σειρά Πυκνωτών ENT.C της Entes διαθέτει μια λεπτή μονωτική επίστρωση μεταλλιζέ πολυπροπυλενίου που τους δίνει τη δυνατότητα αυτό-ίασης. Χάρη στo βελτιωμένο περίβλημά τους, τις πολύ μικρές διαστάσεις τους, στην άριστη θερμική αγωγιμότητα τους, στην εύκολη - σε παράλληλη συνδεσμολογία - σύνδεσή τους, και στο σύστημα αποσύνδεσης λόγω υπέρ-πίεσης που διαθέτουν, η σειρά Πυκνωτών ENT.C της Entes αποτελεί την ιδανική λύση στα Συστήματα Αντιστάθμισης καθώς έχει σχεδιαστεί με γνόμωνα τις μοντέρνες και μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς. Ανεπιθύμητα αποτελέσματα σημειώνονται όταν συνδεθούν με το Σύστημα Αντιστάθμισης Αέργου Ισχύος. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αυτά εμφανίζονται αν παρατηρηθούν τα παροδικά ρεύματα που σημειώνονται κατά τη σύνδεση των Πυκνωτών στο σύστημα. To ρεύμα εισροής του συνδεδεμένου Πυκνωτή δεν μειώνει μόνο τη διάρκεια ζωής του, αλλά και όλων των άλλων Πυκνωτών σε σημαντικό βαθμό. Η πιο κατάλληλη μέθοδος για να περιοριστεί η μείωση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού είναι να χρησιμοποιηθούν οι Πυκνωτές Αντιστάθμισης σε συνδυασμό με τους Τηλεχειριζόμενους Διακόπτες Αέρος Ζέυξης Πυκνωτών.
Δείτε το Προϊόν >>

Αυτεπαγωγείς (Πηνία Επαγωγικού Φορτίου)
Η ομάδα Αυτεπαγωγέων της Entes, είναι Συσκευές υψηλής ποιότητας, η οποία έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε Επαγωγικές ζητήσεις.
Δείτε το Προϊόν >>

Φίλτρα Αρμονικών
Τα Φίλτρα Αρμονικών της Entes, χρησιμοποιούνται σε συνδεσμολογία σειράς μαζί με τις Πυκνωτικές συστοιχίες για τη βελτίωση του Συντελεστή Ισχύος. Με τη χρήση αυτών των τύπων Στραγγαλιστικών Πηνίων αυξάνεται η αντίσταση των Πυκνωτικών συστοιχιών έναντι των Αρμονικών Ρευμάτων.
Δείτε το Προϊόν >>

Στατικοί (Thyristor) Διακόπτες Ζεύξης Πυκνωτών
Η ομάδα Στατικών Διακοπτών για Ζεύξη Πυκνωτών της Entes, είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εφαρμογές Αντιστάθμισης με γρήγορη διακοπή επαγωγικών φορτίων (κάτω από 20msec), όπως σε Μηχανήματα Συγκόλλησης , Γερανούς, Ανελκυστήρες και Κλιβάνους.
Δείτε το Προϊόν >>

Τηλεχειριζόμενοι Διακόπτες Αέρος Ζεύξης Πυκνωτών
Η ομάδα Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Αέρος Ζεύξης Πυκνωτών της Entes, είναι ειδικά σχεδιασμένη για έλεγχο των Πυκνωτικών συστοιχιών σε πίνακες αντιστάθμισης.
Δείτε το Προϊόν >>

Μετασχηματιστές Έντασης Χαμηλής Τάσης
Οι ομάδα Μετασχηματιστών Έντασης Χαμηλής Τάσης της Entes, μετατρέπουν το πρωταεχικό ρεύμα σε δευτερογενές με διαφορά Φάσης 0 βαθμούς, παρέχοντας έτσι Ηλεκτρική Μόνωση μεταξύ του Οργάνου Μέτρησης και της Υψηλής Τάσης του Ηλεκτρικού Δικτύου.
Δείτε το Προϊόν >>

Πηνία Αποφόρτισης
Τα Πηνία Αποφόρτισης DU-3 της Entes, χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις Αυτόματης Αντιστάθμισης όπου ο χρόνος ενεργοποίησης είναι λιγότερος από 1 λεπτό.
Δείτε το Προϊόν >> 
 
 
ENTES Elektronik Παραγωγή και Εμπόριο Ηλεκτρονικών Συσκευών Α.Ε. (ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.)
 
Dudullu OSB, 1. cadde, No:23
34776 Umraniye, Istanbul / TR.
 
 
 
Γίνετε μέλος στην ομάδα Yahoo της ENTES