Enerji Dağıtım

Enerji Dağıtım

Projenin Amacı

 • 49 farklı trafo merkezinde, trafo çıkış baraları ve fider baralarında toplam 711 noktayı internet üzerinden anlık izlemek.
 • Elektriksel yüklerin kompanzasyonu için sahada bulunan 130 adet kondansatör bankının merkezden "Enerji İzleme Yazılımı" ile devreye alınmasını sağlamak.
 • Alçak Gerilimde oluşabilecek elektrik kesintilerinden dolayı cihazlar ile izleme merkezi arasında gerçekleşen haberleşme kopukluklarını önlemek.

Problemler

 • Birbirlerinden yüzlerce km uzaklıktaki trafo merkezlerinde yapılan kompanzasyon uygulamalarının tek merkezden anlık izlenememesi ve TEİAŞ'a reaktif bedel ödenmesi.
 • Yanlış ölçümler, değer aşımları dolayısıyla fider açma cezaları ve demand aşımı cezaları oluşmaktaydı.
 • Dağıtım şirketinin, fider çıkışlarından dağıtım merkezi girişlerine kadar olan hattaki kayıp / kaçak oranındandolayı zarara uğraması.
Çözüm için Kullanılan Entes Ürünleri
GEM-10
PS-362 Güç Ünitesi
Entbus Pro Enerji İzleme Yazılımı Lisansı
MPR-63-42 Şebeke Analizörü
Yazılımın kurulacağı sunucu

Diğer Cihazlar
İzleme Ekranı için LCD TV


Çözüm

 • Dağıtım şebekesi bünyesindeki 49 farklı trafo merkezine Enerji Yönetim Sistemi'ne uygun MPR-63-42 Şebeke Analizörleri takılmıştır.
 • Cihazların GEM-10 haberleşme modülleri ile bağlantıları yapılarak internet üzerinden izlemeye olanak sağlandı. GEM-10 haberleşme modülünün Ethernet ve GPRS bağlantısını birbirine yedekli olarak sağlaması ile kesintisiz haberleşme sağlandı.
 • Elektrik kesintilerine karşı, kurulan sistemde yer alan cihazların beslemeleri UPS üzerinden PS-362 Güç kaynaklarına bağlandı. Böylece, elektrik kesintisinde devreye giren UPS, PS-362 güç kaynaklarının beslenmesi ve cihazların sorunsuz çalışması sağlandı.
 • Toplam 711 nokta, Entbus Pro yazılımı ile anlık olarak izlenmeye başlandı. Sistemdeki cihazların kompanzasyon, enerji kalitesi ve demand takibi için gerekli SMS ve e-posta alarmları oluşturuldu. Görsel raporlar sonucunda ölçüm hataları, kademe yanlışlıkları ve kompanzasyon problemleri ortaya çıkartıldı.
 • Fider çıkışlarına ve dağıtım merkezleri girişine konulan şebeke analizörlerinin ölçtüğü değerler karşılaştırılarak hattaki kayıp / kaçak oranları belirlendi.

Sağlanan Faydalar

 • Aylık olarak ödenen 250 bin TL tutarındaki reaktif bedel, Enerji Yönetim Sistemi'nin devreye alınmasıyla 50 bin TL'ye indirildi. TEİAŞ sayaçlarında ölçüm doğruluğu problemlerinin yaşandığı tespit edildi. Bu hatalar düzeltilerek yıllık 300 bin TL tasarruf sağlandı.
 • Şebeke analizörleri ile yapılan kıyaslama sonucunda analog ölçü aletlerinin yanlış ölçüm yaptıkları tespit edildi. Bu yanlış ölçümlere göre yapılan yüksek trafo kademesi seçimi problemi giderilerek yıllık 10 bin TL tasarruf sağlandı.
 • Fider açma cezalarından dolayı yılda 384 bin TL (aylık ortalama 32 bin TL) ödenmekteydi. "Enerji Yönetim Sistemi"nin kurulmasını takip eden 2 ay içerisinde cezalar aylık 10 bin TL'nin altına indirildi. Fider açma cezalarının azaltılması ile toplamda yıllık 264 bin TL tasarruf sağlandı.
 • Maksimum demand sözleşmelerinde ceza ödenmesini önlemek adına sözleşme gücü 5, 10 MW daha yüksek seçilmekteydi. Çünkü demand analizi yapabilmek için gerekli olan ölçümler ile ilgili bir kayıt ve raporlama sistemi kurulmamıştı. Sistem kullanım bedeli olarak tek bir trafo merkezi için yıllık 50 bin TL fazla ödeme yapılmaktaydı. Enerji Yönetim Sistemi ile demandler doğru olarak belirlendi ve trafo merkezlerinde toplamda yıllık 500 bin TL tasarruf sağlandı.
 • Enerji Yönetim Sistemi'nin İzleme, Alarm ve Raporlama özellikleri kullanılarak elde edilen kalıcı kazançlar:
Reaktif bedel azaltılması: 200 bin TL / yıllık
Fider açma cezasının azaltılması: 264 bin TL / yıllık
Doğru Demand sözleşmesi: 500 bin TL / yıllık
Sayaç ölçüm doğruluğu: 300 bin TL / yıllık
Kademe yükseltilmesi: 10 bin TL/ yıllık
Toplam 1,274 milyon TL / yıllık

Proje yatırımının amortisman süresi 5 ay olarak gerçekleşti.