Finans Sektörü - Banka Uygulaması

Finans Sektörü - Banka Uygulaması

Projenin Amacı

 • Şubelerde kompanzasyon sistemi kurularak reaktif bedelin önlenmesi ve enerji izleme yazılımı ile sürekli olarak takip etmek.
 • Şubelerin enerji tüketimini ve enerji kalitesini takip etmek.
 • Enerji verimliliği sağlanabilecek noktaları tespit etmek.

Problem

 • 535 banka şubesinde reaktif bedel ödenmesi. Enerji tüketimleri ve enerji kalitesinin takip edilememesi.
Çözüm için Kullanılan Entes Ürünleri
EMG-02 T/İ Ethernet Konvertör
RG3-15CLS Reaktif Güç Kontrol Rölesi
ENTBUS Pro Enerji İzleme Yazılımı

Çözüm

 • Bankanın Türkiye genelinde 585şubesi bulunmaktadır ve TEDAŞ sözleşme güçlerine göre bu şubelerin 535'inde kompanzasyon sistemi tesis etme zorunluluğu vardır. Şubelerde kompanzasyon panoları mevcut olduğundan her panoya birer adet RG3-15CLS Reaktif Güç Kontrol rölesi ve EMG-02 modem takıldı.
 • ENTBUS yazılımına şubelerdeki cihazlar tanıtıldı ve ilgili kullanıcı yetkilendirmeleri yapıldı. Bu yetkilendirmeler ile merkezi ve yerel yönetimler tanımlandı.
 • Önceden ortalama 120 noktada yılda yaklaşık 220 bin TL Reaktif Bedel ödenmekteydi. RG3-15CLS Reaktif Güç Kontrol Rölesi yükleri gerekli oranda dengeleyerek reaktif bedel oluşumunu önledi. Kompanzasyon sisteminde bazen sorunlar yaşanmaktaydı. Oluşan sorunlar tüm sistem içerisinde haftada ortalama %1 olarak tespit edilmiştir. İzleme Sistemi sayesinde oluşan problemlerin kaynağı tespit edildi. Bakım onarım faaliyetleri operatör tarafından yönetilerek giderildi.
 • Yaz-kış, hafta içi-sonu gibi zaman aralıklarında değişen yükler için İzleme Sisteminde aşağıdaki detaylar takip edildi:
  • Kondansatör Değerleri ve yeterliliği
  • Şönt Reaktör Değerleri ve yeterliliği
  • Elektrik Sayaçlarının ve Reaktif Rölelerin ölçtüğü değerlerin mukayesesi.
 • İzleme sisteminde herhangi bir Kompanzasyon problemine rastlanmazken, reaktif bedelin sayaçtan okunmuş değer sonucu faturaya yansıtıldığı tespit edildi. İzleme sisteminden alınan raporlar kullanılarak, yansıtılmış olan reaktif bedele itiraz edildi. 20 şubede karşılaşılan bu problemin çözümü sonucunda yıllık 40 bin TL tasarruf sağlandı.
 • İzleme Sistemi kurulmadan önce aylık rutin kontroller için her şube 75 TL'lik servis hizmeti satın almaktaydı. Sistem kullanılmaya başlandıktan sonra her şubeye senede sadece 2 kere servise gidilmesi yeterli oldu. Şube başına 750 TL(10x75 TL), 500 şube için ise yıllık 375 bin TL'lik tasarruf sağlandı.
 • Klimaların hidrofor veya kompresör kartları sık sık yanmaktaydı. Klima servisi, gerilim yükselmelerini sebep göstererek yılda ortalama 10 bin TLlik maliyet yaratıyordu.. İzleme sistemindeki kayıtlar kullanılarak bu arızaların nedeninin gerilim yükselmesi olmadığı ispatlandı. İlgili raporlar ibraz edildi ve servis bedellerine itiraz edildi, bu itiraz sonucunda ücretsiz servis hizmeti alındı.
 • Mekanik Elektrik sayaçlarının yanması yıllık 3 bin TLlik zarar meydana getiriyordu, İzleme Sistemindeki kayıtlara göre gerilim seviyesinin düşük olduğu tespit edildi. Kayıtlar ibraz edilerek bu zararın dağıtım şebekesi tarafından ödenmesi sağlandı.
 • Geceleri gerilim 255 Volt'un üstüne çıkınca otomatik olarak devreye giren jeneratörlerin sabah 8e kadar gereksiz yere çalışarak yıllık 2 bin TL'lik fazladan mazot harcamasına sebep olduğu tespit edildi. Jeneratör sisteminde düzenlemeler yapılarak bu masraf giderildi.
 • Aynı büyüklükteki şubeler arası enerji tüketim seviyeleri kıyaslandı ve 2013 yılı için 500.000 TL enerji verimliliği hedefi konuldu.

Sağlanan Faydalar

Reaktif bedel önlenmesi: 220 bin TL / yıllık
Sayaç okuma hatalarının önlenmesi: 40 bin TL / yıllık
Servis hizmetinin azaltılması: 375 bin TL / yıllık
Klima arızalarının Garanti kapsamında tamiri: 10 bin TL / yıllık
Jeneratörlerin gereksiz devreye girmesinin önlenmesi: 2 bin TL/ yıllık
2013 Enerji verimliliği hedefi 500 bin TL / yıllık
Toplam 1,1470 milyon TL / yıllık

Proje yatırımının amortisman süresi 3,5 ay olarak gerçekleşti.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.