Kereste Fabrikası

Kereste Fabrikası

Kereste Fabrikası

Problem:

  • İşletmede bulunan 6 adet kompanzasyon panosunda reaktif enerji takibinin etkin şekilde yapılamaması

Teşhis:

  • Haberleşme özelliğine sahip Reaktif Güç Kontrol Rölelerinin sisteme entegre edilmesi ve bunların tek bir merkezden izlenebileceği bir yazılımın kullanılması

Çözüm:

  • 6 adet Reaktif Güç Kontrol Rölesi, 2 adet Ethernet Modem ve 1 adet Enerji İzleme Yazılımı kullanıldı.
  • Reaktif Güç Kontrol Rölesi ve Enerji İzleme Yazılımı aracılığıyla panoların reaktif enerji parametrelerini merkezdeki bilgisayardan izlemeye ve gerektiği anda rölelerin ayarlarına bilgisayar ortamından müdahale edebilmeye başladılar.
  • Ayrıca bu iş için ayrılan personel de diğer işlerle uğraşmak için vakit bulmaya başladığından işçi performansı artmış oldu.

Sonuç:

  • Tüm bu uygulamaların sonucunda işletmede etkin kompanzasyon yapılmaya başlandı.