Otomotiv Yan Sanayi

Otomotiv Yan Sanayi

Projenin Amacı

 • Fabrikanın enerji maliyetlerini düşürmek için enerji kullanımına ilişkin verilerin izlenmesi:
  • Fabrikanın enerji tüketiminin %33'ünü gerçekleştiren 3 adet pres makinesinin enerji tüketimlerinin ölçülmesi
  • Kompresörlerin enerji tüketimlerinin ölçülmesi.
  • Yüksek enerji tüketimi gerçekleştirdiği düşünülen Ekstrüder hattının enerji tüketiminin ölçülmesi
  • Banbori kauçuk hazırlayan makina, vals kauçuk şekil veren makina, atölye, aydınlatma, diğer presler, enjeksiyon makinaları, su pompaları vb. yerlerdeki enerji tüketimlerinin de genel ölçüme dahil edilmesi .
 • Makinaların enerji tüketimlerinin tespit edilmesi ve bu tüketimlere göre iyileştirme çalışmalarının yapılması.
 • Tesisleşme açısından genişleme çalışmaları için gerekli olacak altyapının hazırlanması.

Problem

 • 35 farklı lokasyonda bulunan ve yüksek enerji tüketimi olduğu düşünülen pres, kompresör ve diğer makinaların enerji tüketim maliyetleri takip edilememektedir.
Çözüm için Kullanılan Entes Ürünleri
RG3-12CS Reaktif Güç Kontrol Rölesi
MPR-53S Şebeke Analizörü
EPR-04S Enerji Ölçer
EMG-12 T/İ Ethernet Konvertör
ENTES Akım Trafoları
ENTBUS Pro Enerji İzleme Yazılımı

Çözüm

 • Öncelikleana girişe, enerji tüketiminin fazla olduğu düşünülen 3 adet prese, kompresörlere ve ekstrüder hattının ana girişine analizörler takıldı.
 • Daha sonra gerekli olan diğer noktalara da analizörler takılarak ölçülen parametreler Ethernet Converter aracılığı ile yazılıma aktarıldı.
 • Eski elektrik panoları sökülerek yerine yenileri takıldı ve ENTBUS sistemi kuruldu.
 • Kompresör, presler ve enjeksiyon makinaları için ortalama tüketim değerleri tespit edildi.

Sağlanan Faydalar

 • Önceden motor gücüne göre hesaplanan ürün başına elektrik maliyeti, artık ölçümler sonucu tespit edilen gerçek değerlere göre yapılmaktadır. Bu sayede maliyet tahmin hassasiyeti %50'den %99'a çıkmıştır.
 • Eski elektrik panolarının yaptığı arızalardan kaynaklanan makinalardaki ani duruşlar yeni panolarla birlikte ortadan kalkmıştır.
 • Tüm lokasyonlar için oluşturulan ortalama tüketim değerlerinde artma ve azalma olduğunda bu durum entbus ile tespit edilerek çözümler üretilmiştir.
 • Entbus iel yapılan tespitler sonucu gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri sonucu preslerdeki enerji tüketimi 2011'de 400bin kWh, 2012'de 450bin kWh, 2013'de 425bin kWh iken 2014'de 267bin kWh değerine düşmüştür.
 • Kompresörlerdeki haftalık tüketimler izlenerek incelemeye alınmıştır ve yapılan bakımlarla haftalık tüketim ortalama 2100kWh azalmıştır.
 • Fabrikanın aylık toplam enerji tüketimi 135bin kWh ve buna karşılık ödenen aylık elektrik faturası 40bin TL tutarındadır. Tüm yapılan iyileştirmeler sonucunda ile 12 aylık tasarruf 310bin kWH olmuştur ve %18 kar edilmiştir. Yapılan yatırımın amortisman süresi 6 ay olarak gerçekleşmiştir.