Kompanzasyon
RGA/RGSR Serisi reaktif güç kontrol rölelerinde, “Bağlantı Düzeltme” işlemi yapılırken “Bağlantı Tespit Edilemedi” hatası ile neden karşılaşılabilir?

RGA/RGSR reaktif güç kontrol rölelerinde, “Current1” ve “Current2” olmak üzere 2 adet akım trafosu girişi bulunmaktadır.

Ana şalter üzerine montaj yapılan akım trafolarının “Current1” girişine bağlanması gerekmektedir. “Current2” girişine ise “kontaktör yapışma alarmı” gibi özel fonksiyonların kullanımı için kompanzasyon şalteri altına montajı yapılan akım trafoları bağlanmalıdır.

Eğer; ana şalter üzerine montaj yapılan akım trafoları “Current2” girişine bağlanırsa, RGA/RGSR Serisi reaktif güç kontrol röleleri “Bağlantı Düzeltme” işlemi yaparken “Bağlantı Tespit Edilemedi” hatasını verir.

Bağlantı “Current1” girişine yapılarak “Bağlantı Düzeltme” işlemi sorunsuz şekilde tamamlanabilir.

RGA/RGSR ve RGP Serisi reaktif güç kontrol rölelerine enerji neden gelmiyor olabilir?

RGA/RGSR ve RGP Serisi reaktif güç kontrol rölelerinde, ölçüm girişinin yanı sıra cihazın kendi enerji ihtiyacını karşılayan yardımcı besleme girişi bulunmaktadır.

Yardımcı besleme bağlantısı yapılarak donanımın enerjilendirilmesi sağlanabilir.

SVC sistemlerde endüktif yük sürücüsü neden hata veriyor olabilir?

Endüktif yük sürücülerinin hata vermesine (LED’ler sürekli yanıp söner) neden olan konuların başında, nötr bağlantı ucunun bağlanmamış veya yanlış klemense bağlanmış olması gelmektedir. Bununla birlikte şönt reaktörlerin hiç tanıtılmamış veya yanlış tanıtılmış olması da SVC sistemin düzgün çalışmamasına ve endüktif yük sürücüsünün hata vermesine neden olan etmenlerdendir.

Endüktif yük sürücüsünün klemens bağlantıları kontrol edilip, şönt reaktörler tekrar tanıtılarak yaşanan sorun ortadan kaldırılabilir.

RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde kademelere bağlanmış olan şönt reaktörler nasıl tanıtılmalıdır?

Şönt reaktor kullanımını destekleyen RG3-15CL ve RG3-CLS reaktif güç kontrol röleleri “auto setup” esnasında kondansatör kademelerini otomatik olarak tanır fakat şönt reaktör kademelerini elle tanımlamanız gerekmektedir.

Aşağıdaki linke tıklayarak şönt reaktör tanımlama işlemi ile ilgili videomuza erişebilirsiniz.

www.entes.com.tr/urun-videolari/

Kapasitif reaktif bedel ile karşılaşan veya kapasitif reaktif oranların yüksek olduğu işletmelerde nasıl bir yol izlenmelidir?

Kapasitif reaktif oranların yüksek olduğu işletmelerde şönt reaktör kullanılması gerektiği söylenebilir fakat sadece elektrik faturasına bakarak, sisteme ilave edilecek şönt reaktör değeri konusunda bir öngörü yapmak sağlıklı bir yöntem değildir.

Daha doğru bir tespit için; 3 gün süresince, elektrik sayacından sabah 08.00 ve akşam 18.00 de olmak üzere günde iki kez endeks değerlerinin alınması gerekir. Ardından bu endeks değerleri yorumlanarak sisteme ilave edilecek şönt reaktör kapasiteleri belirlenebilir.

İşletmelerde hem endüktif hem kapasitif yükler olması ve bu yüklerin değişken olması durumunda ise uygulanacak en uygun çözüm SVC sistemidir.

RGSR veya RGP-SR serisi reaktif güç kontrol rölesi, endüktif yük sürücü, kondansatörler ve şönt reaktörlerden oluşan SVC sistemi hem endüktif hem de kapasitif reaktif oranların yasal sınırlar içerisinde tutulmasını sağlar.

ENTES ürün gamında bulunan kondansatörlerin panolara yatay şekilde montajı mümkün müdür?

Kondansatörler tasarımları itibariyle yağ-reçine bazlı veya kuru tip şekilde üretilebilmektedir.

Yağlı tip kondansatörler, üretim teknolojisine bağlı olarak zamanla yağ sızıntısı yapabilmektedir ve bu nedenle yatay şekilde montajı önerilmemektedir.

Kuru tip kondansatörler ise yağ vb. türevleri içermediğinden, yatay montajlarda sızıntı riski oluşturmamaktadır.

ENTES ürün gamında bulunan;

 • CXD, CMD, CF, CM ve C10 serisi kondansatörler kuru tip kondansatörler olup, yatay montaja uygundur.
 • C100 serisi kondansatörler yağ-reçine bazlı olmasına rağmen (ENT.C100-50 kVAr (üçgen tip) kuru tip kondansatördür) özel teknolojileri sayesinde yatay montaja uygundur.

Özetle; ENTES ürün gamında bulunan tüm kondansatör serileri panolarda yatay şekilde de kullanılabilmektedir.

Standart Seri ile Endüstriyel Seri Şönt Reaktörler arasındaki fark nedir?

Endüstriyel seri şönt reaktörler, büyük ölçekli sanayi tesislerinde ve ağır koşullar (elektrik şebekesinin kirli olduğu) altında çalışan işletmelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Standart seri şönt reaktörler ise orta ve küçük ölçekli işletmeler ve elektrik şebekesinin daha temiz olduğu şartlarda çalışmak üzere, endüstriyel seriye nispeten daha ekonomik bir alternatif olarak tasarlanmışlardır.

Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Auto Setup (Otomatik Kademe Tanıtma) sorunu ile neden karşılaşılır, nasıl çözülür?

Auto Setup sorunu ile karşılaşılması durumunda aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

 1. Reaktif güç kontrol rölesine bağlanan akım trafolarının farklı primer akım değerine sahip olması durumunda Auto Setup problemi ile karşılaşılabilmektedir. Öncelikle akım trafosu primer değerlerinin aynı olduğu kontrol edilmelidir.
 2. Doğru kompanzasyon için reaktif güç kontrol rölelerine bağlantısı yapılan akım trafosu ve kompanzasyon beslemesi bağlantılarının, bara üzerindeki montaj yeri /sırası son derece önemlidir. Reaktif güç kontrol rölesinin doğru çalışabilmesi için akım trafolarının her zaman kompanzasyon beslemesinin öncesinde yer alması gerekmektedir. Auto Setup sorunu yaşanması durumunda, akım trafosu ve kompanzasyon beslemesi sırası kontrol edilmelidir.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Kademe Tanıtma Nasıl Yapılır?

Kondansatör değişimi gibi kompanzasyonu etkileyen işlemler sonunda reaktif güç kontrol rölesi üzerinden otomatik kademe tanıtma (Auto Setup) işleminin yapılması gerekmektedir. Bu işlem için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

 • İlk olarak “set” tuşuna 3sn. basılı tutularak menüye girilir.
 • Ekranda “auto” yazısı görülür. Tekrar “set” tuşuna basılarak “auto operatı” menüsüne girilir.
 • Yukarı ok tuşuna 1 kere basılarak “auto setup” a gelinir, “Set” tuşuna basılır ve ardından“off”  seçeneği yukarı ok tuşu ile “on” yapılır.
 • Tekrar “set” tuşuna basılarak otomatik tanıma ve işlemi başlatılır.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Otomatik Kademe Tanıtma Yapılabilmesi için Kondansatör Tipleri nasıl olmalıdır?

RG3 serisi reaktif güç kontrol rölelerinde, tüm kademelerde trifaze kondansatör kullanılması durumunda otomatik kademe tanıtma fonksiyonu çalışmayacaktır. Kademelerde minimum 3 adet monofaze kondansatör kullanılması gerekmektedir.

Akım trafosu kullanılan donanımlarda, akım trafolarının köprülenerek topraklanması ne tür problemlere yol açar?

ENTES donanımlarının bağlantıları, kurulum talimatlarında yer alan açıklama ve şemalara göre yapılmalıdır. Harici akım trafosu kullanılan donanımlarda akım trafolarının köprülenerek topraklanması sonucunda ölçümlerin doğru yapılamaması ve akım kartlarının arızalanması gibi sorunlar ile karşılaşılabilir.

Harmonik seviyesi yüksek olan işletmelerde reaktif güç kontrol rölesinin kademeleri devreye alma sorunu ile karşılaşılıyorsa ne yapılmalıdır?

Sistemde aşırı harmonik olan işletmelerde, kademelere aşırı akım yüklenmesi olmasından dolayı reaktif güç kontrol röleleri kademeleri korumaya almak için devreye aldığı kademeleri devreden çıkarabilir.

Bu problemin kalıcı çözümü için; aktif harmonik filtre çözümü uygulanarak sistemdeki harmonik seviyesinin düşürülmesi veya harmonik filtreli kompanzasyon sistemi uygulanması gerekmektedir.

Geçici çözüm için; reaktif güç kontrol rölesi ayarlarında yer alan “alarm” menüsündeki “THDI” değerinin “0000 yapılması gerekmektedir. Bu işlemi yaparak reaktif güç kontrol rölesinin harmonik alarmını kapatmış oluruz.

Reaktif güç kontrol rölelerinin ayar menüsüne giriş için şifre isteniyor mu?

RG- ve RG3 serisi reaktif güç kontrol rölelerinin ayar giriş şifresi fabrika çıkış ayarı “pasif” tir. Kullanıcılar isteğine göre bu ayarı “aktif” statüye alabilmektedirler.

RGA, RGSR ve RGP gibi yeni nesil reaktif güç kontrol rölelerinde ise ayar giriş şifresi fabrika çıkış ayarı “aktif” tir.  Kullanıcılar isteğine göre bu ayarı “pasif” statüye alabilmektedirler.

Reaktif güç kontrol rölelerinin ayar menüsüne giriş için fabrika çıkış şifresi nedir?

RG- ve RG3 serisi reaktif güç kontrol röleleri için fabrika çıkış olarak varsayılan şifre “1234” olup, kullanıcı tarafından değiştirilmediği taktirde ayar menüsüne girişte bu şifre girilmesi gerekir.

RGA, RGSR ve RGP gibi yeni nesil reaktif güç kontrol rölelerinde ise fabrika çıkış olarak varsayılan şifre ise “0000” olup, kullanıcı tarafından değiştirilmediği takdirde ayar menüsüne girişte bu şifre girilmesi gerekir.

Reaktif güç kontrol rölelerinin ayar menüsüne giriş için gerekli şifre değiştirilmiş ama hatırlanmıyorsa ne yapılmalıdır?

Kullanıcıların, reaktif güç kontrol rölelerinin ayar menüsüne giriş şifresini değiştirdiği fakat hatırlamadığı durumlarda, kullanıcılar tarafından yapılabilecek bir işlem olmayıp, ENTES Satış Sonrası Hizmetler Bölümü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Reaktif güç kontrol rölelerindeki jeneratör girişi hangi amaçla kullanılır?

Reaktif güç kontrol rölelerinde yer alan jeneratör girişine, jeneratörün çıkışından alınan bağlantı gerçekleştirilir. Bunun amacı şebekeden enerji kesilip jeneratör devreye girdiğinde reaktif rölenin bunu algılaması ve jeneratör için tanımlı cosfi değerine göre (cosfi2) kompanzasyon yapılması içindir.

Jeneratör girişine şebeke beslemesi bağlanmaması önerilmektedir. Bağlandığı takdirde reaktif güç kontrol rölesi, ön tanımlı 0,85 cosfi değerine göre kompanzasyon yapacaktır. Bu durumda reaktif oranlarınız yasal sınırların dışına çıkabilir, reaktif bedeller ile karşılaşabilirsiniz.

RG3 serisi reaktif güç kontrol rölesinin “aşırı gerilim uyarısı” vermesinin nedeni nedir?

RG3 serisi reaktif güç kontrol rölelerimizde aşırı gerilim alarmı mevcuttur. Fabrika set değeri 260V olarak ayarlıdır ve gerilim bu değeri geçtiğinde reaktif güç kontrol röleleri koruma amaçlı olarak kademeleri devre dışı bırakmaktadır.

Kullanıcılar alarm ayarlarından bu set değerini isteğe göre değiştirebilmektedir.

Aşırı gerilim alarm ayarları işlemi ile ilgili videomuz:

Akım trafoları paralel olarak 2 farklı donanıma bağlanabilir mi?

Akım trafoları paralel bağlantı ile iki farklı donanıma bağlanırsa, donanımların ölçtüğü akım değerleri gerçeği yansıtmayacak ve dolayısıyla fonksiyonlarını doğru yerine getiremeyeceklerdir.

Örneğin; akım trafoları paralel bağlantı ile hem reaktif güç kontrol rölesine hem de multimetreye bağlandığında, reaktif güç kontrol rölesi tarafından tam ihtiyaç kadar kompanzasyon yapılmayacak ve bu nedenle reaktif oranlar yasal sınırlar dışına çıkacağından reaktif bedeller ile karşılaşılabilecektir.

RG3 serisi reaktif güç kontrol rölelerinde “kademe sınırlandırma” nedir, sınırlandırma yapıldığında “otomatik kademe tanıma” işlemi nasıl yapılır?

RG3 serisi reaktif güç kontrol rölelerinde “kademe sınırlandırma” özelliği vardır. Bu özellik ile örneğin 12 kademeli bir reaktif güç kontrol rölesi sadece 6 kademeyi devreye alacak şekilde sınırlandırılabilir.

Eğer bu sınırlandırma yapılmış ise; otomatik kademe tanıtma işlemi sırasında sadece 6 kademe tanınmaya çalışacak diğer kademeler için işlem yapılmayacaktır.

Tüm kademeler için tanıtma yaptırılması isteniyorsa ayarlar menüsünden kademe sınırlandırılmasının kaldırılması gerekir.

RG Serisi tek fazlı reaktif güç kontrol rölesi kurulumu yapılırken “aşırı kompanzasyon uyarısı” ile karşılaşılmasının nedeni ne olabilir?

Reaktif güç kontrol rölesi üzerinden akım trafosu oranları doğru seçilmiş olmasına rağmen aşırı kompanzasyon uyarısı ile karşılaşılıyor ise akım trafosu sekonder  (k ve l) uçları ters bağlanmış olabilir. Akım trafosu sekonder (k ve l) uçlarının bağlantısı yer değiştirilerek tekrar denenmelidir.

Güç Kalitesi ve Enerji
MPR-4 serisinde bağlantılar nasıl yapılır, hatalı bağlantı durumunda neler yapılmalıdır?
Şebeke analizörlerinin ölçüm değerlerinde hata olması durumunda hangi kontroller yapılmalıdır?

ENTES şebeke analizörlerinde import ve export olmak üzere çift yönlü aktif enerji ölçümü yapılabilmektedir. Burada "import" elektrik şebekesinden aldığımız elektriği, "export" ise elektrik şebekesine verdiğimiz elektriği ifade etmektedir.

Elektrik üretimi olmayan, sadece tüketen işletmelerde import tarafında kWh değerler görülmesi, export tarafında bir değer görülmemesi beklenir.

Eğer kullanıcı elektrik üretimi olmamasına karşın, şebeke analizöründe, export tarafında kWh değerleri görüyorsa akım trafosu bağlantılarını hatalı yapmış demektir.

EPR-04, EPM-07 ve MPR-53 Serisi şebeke analizörlerinde akım trafosu uçlarının bağlantılarında hata kontrolü için; Yukarı / Aşağı tuşları kullanılarak anlık güç (W) ekranına gidilir, 3 fazdaki değerlerin görüldüğü ekranın sağ alt kısmında nokta işareti yanıp sönüyorsa, o faza ait akım trafosu bağlantı uçları ters bağlanmış demektir, düzeltilmelidir. Düzelttikten sonra aynı anlık güç (W) ekranında nokta görülmeyecektir. Bu işlemler 3 fazda da nokta görülmeyecek şekilde olana kadar yapılmalıdır.

MPR-4 Serisi şebeke analizörlerinde akım trafosu uçlarının bağlantılarında hata kontrolü için; test işlevini kullanarak yaptığınız bağlantıyı kontrol edebilirsiniz. TEST düğmesine 3 saniye bastığınızda cihaz Test Modu’na geçer. Test Modu’nun sağlıklı çalışabilmesi için aşağıdaki test şartları yerine getirilmelidir:

 • Nominal gerilimin en az % 20'si gerilim ölçüm girişlerine uygulanmalıdır.
 • Nominal akımın en az % 10'u akım ölçüm girişlerine uygulanmalıdır.
 • Akım ve gerilim girişleri arasındaki açı farkı 30 dereceden daha az olmalıdır (Cosφ değeri endüktif 0,87 ile kapasitif 0,87 arasında olmalıdır.)
 • Bağlantı testi sırasında cihaz bağlantıları kontrol eder ve dahili olarak düzeltebilir veya fiziksel düzeltmeyi kullanıcıya bırakabilir.
 • Gerilim girişleri arasında bir hata varsa, sadece fiziksel bağlantıları değiştirerek düzeltilebilir.

Akım trafosu uçlarında yapılan bağlantı hatalarını düzelttikten sonra, gerilim bağlantılarını da yapılabilecek potansiyel bağlantı hatalarına karşılık kontrol edilmesi gerekir.

EPR-04, EPM-07 ve MPR-53 Serisi şebeke analizörlerinde gerilim girişlerinin bağlantılarında hata kontrolü için 3 faz Cosφ değerleri kontrol edilir.

MPR-4 Serisi şebeke analizörlerinde test işlevini tekrar kullanarak cihazda gerilim bağlantı hatası olup, olmadığı kontrol edilir.

EPR-04, EPM-07 ve MPR-53 Serisi şebeke analizörlerinde tüm bağlantılar doğru yapıldıktan sonra ölçümler ve kayıtlar düzenli olacaktır.

MPR-4 Serisi şebeke analizörlerinde tüm bağlantılar doğru yapıldıktan sonra kontrol için test işlevini kullanırız, "TEST BAŞARILI" ibaresi gördüğümüz zaman cihazın tüm kablo bağlantıları doğru yapılmış demektir.

ENTES şebeke analizörlerine akım trafosu kullanılmadan direkt bağlantı yapılabilir mi?

ENTES şebeke analizörleri, elektrik şebekesindeki tüm elektriksel parametreleri ölçmek için tasarlanmışlardır.

EPR-04, EPM-07, MPR-53, MPR-4X serisi şebeke analizörlerinde 5 Ampere kadar direkt bağlantı yapılabilir. 5 Amper ve üzeri akımlar için cihaza akım trafosu bağlantısı yapılmalıdır.

MPR-1X, MPR-2X ve MPR-3X serisi şebeke analizörlerinde direkt bağlantı yapılamaz, cihazlara akım trafosu bağlantısı yapılması gerekmektedir.

MPR-4 Serisi Şebeke Analizörünün Gerilimleri Yanlış Göstermesinin Nedeni Ne Olabilir?

Gerilim değerlerinin yanlış gösterilmesi durumunda öncelikle kontrol edilmesi gereken 2 konu vardır;

 • Gerilim trafosu kullanılmıyorsa, ayarlardan gerilim trafosu “pasif” olarak işaretlenmiş olmalıdır.
 • Gerilim ve nötr uçlarının doğru klemenslere bağlanmış olduğundan emin olunmalıdır. En çok yapılan hata nötr ucunun 4.gerilim girişine bağlanmasıdır, nötr bağlantısı nötr klemensine (16) yapılmalıdır.
MPR-5 serisi enerji analizörlerinde neden 2 adet enerji sayacı bulunur, hangi amaçla kullanılır?

LED ekranlı şebeke analizörlerinde fabrika çıkışlı iki adet enerji sayacı bulunmaktadır. Bu 2 ayrı sayaç cihazlarda bulunan dijital giriş özelliği sayesinde, şebeke ile jeneratör tüketimlerinini birbirinden ayırmak için kullanılır.

1.Enerji Sayacı
1-I : Import aktif enerji (kWh)
1-E : Export aktif enerji (kWh)
1-L: İndüktif reaktif enerji (kVArh)
1-C: Kapasitif reaktif enerji (kVArh)

2. Enerji Sayacı
2-I : Import aktif enerji (kWh)
2-E : Export aktif enerji (kWh)
2-L: İndüktif reaktif enerji (kVArh)
2-C: Kapasitif reaktif enerji (kVArh)

Import aktif enerji, şebeke veya jeneratör den tüketilen enerjiyi göstermektedir.

Export aktif enerji, solar uygulamaları vb. gibi elektrik üretimi yapılan tesislerde şebeke besleniyorsa bu enerji miktarını yazacaktır.

İndüktif ve Kapasitif reaktif enerjiler ise tüketilen reaktif enerjilerin ayrı ayrı gösterildiği kısımlardır.

Bu sayaçların çalışma prensibi şu şekildedir;

Cihazdaki 2 enerji sayacı fabrika çıkışlı olarak "ON" durumundadır ve her koşulda iki sayaçta sayar. (Eng Cnt menüsünden kontrol edilebilir).

Senaryo - 1

İşletme elektriği sadece şebekeden alıyor, jeneratör kullanmıyorsa iki sayaç beraber sayacaktır, burada bazı işletmeler sadece 1. enerji sayacından değer okumak istediklerini, 2. enerji sayacında da benzer değerler gördüklerinde karışıklık yaşadıklarını ifade edebilmektedir. Bunu çözmek adına;

Cihaz içinde “Eng Cnt” menüsüne gidilir ve “SET” tuşu ile giriş yapılır.
“E-1” ve “E-2” alt menüleri görülür, burada “E-2” alt menüsüne gidilip “SET” tuşuna basılır, çıkan bir alt menüde “E-1” seçilir.
“ESC” ile “SAU E SEt yES” uyarısı gözükene kadar üst menüye çıkılır, burada “YES” seçilir ve ayarlar kaydedilir.
Böylece şebekeden elektrik tüketen bir işletmede, sadece 1. enerji sayacı değerleri yazacaktır, 2. enerji sayacı artık yazmayacaktır.

Senaryo - 2

İşletme elektriği bazen şebekeden bazen jeneratörden alıyor, bu yüzden şebeke ile jeneratörün tüketimlerini ayrı ayrı gösterilmesini istiyorsa; 1. enerji sayacı sadece şebekeden tüketimi, 2. enerji sayaç ise sadece jeneratörden tüketimi gösterecek şekilde ayarlayabiliriz.

LED ekranlı şebeke analizörlerinde fabrika çıkışı olarak 2 adet 12-48 V DC besleme ile çalışan dijital girişler bulunmaktadır.

Jeneratör aktif olduğunda kontağını çekecek rölenin çıkışına 12-48 V DC değerlerinde bir güç kaynağı bağlanır. Bu güç kaynağını cihazın dijital girişine bağlantısını yaptıktan sonra aşağıdaki adımlar izlenir;

 • Cihaz içinde “Eng Cnt” menüsüne gidilir ve “SET” tuşu ile giriş yapılır.
 • “Eng Cnt E-1” ve “Eng Cnt E-2” alt menüleri görülür.
 • “Eng Cnt E-1” alt menüsüne seçilip, “SET” tuşuna basılır. Çıkan bir alt menüde “E-2” seçilir.
 • “ESC” tuşuna basılıp, üst menüye dönülür.
 • Yukarı yada aşağı tuşuna basıp “Eng Cnt E-2” menüsü seçilip, “SET” tuşuna basılır. Çıkan bir alt menüde eğer birinci dijital giriş aktif edilmişse “I -1” , ikinci dijital giriş aktif edilmişse “I – 2” seçilir.
 • ESC ile SAU E SEt yES uyarısı gözükene kadar üst menüye çıkılır, burada YES seçilir ve ayarlar kaydedilir.
 • Böylece cihaz artık elektriği şebekeden aldığında tüketimi 1. enerji sayacına yazacaktır, dijital giriş aktif olduğunda yani jeneratör çalışmaya başladığında ise 1. enerji sayacını durdurup, tüketimi 2. enerji sayacına yazılacaktır.

Bu sayede şebeke ve jeneratör tüketimleri farklı sayaçlara yazılarak birbirlerinden ayrı analiz edilmeleri sağlanabilecektir.

EPM-04 Multimetrede gerilim değerlerinin normalden yüksek gösterilmesinin nedeni ne olabilir?

Eğer gerilim trafosu kullanılmıyor ama donanım ayarlarından bir gerilim trafosu değeri tanımlanmış ise multimetre üzerinde gösterilen gerilim değeri gerçeği yansıtmayacaktır.

Gerilim trafosu kullanılmayan durumda ayarlar menüsünden gerilim trafosu değeri “1” olarak seçilmelidir.

Ampermetrenin çekilen akım değerlerini yanlış göstermesinin nedeni ne olabilir?

Ampermetrenin çekilen akım değerlerini yanlış göstermesinin en önemli nedeni akım trafosu oranının yanlış girilmiş olmasıdır.

Bu durumda yapılması gereken; öncelikle kullanılan akım trafosunun primer akım değerini kontrol etmektir. Örneğin; kullanılan akım trafosu 100/5 bir model ise primer akım değeri 100A’dir. Sonraki adımda ampermetrenin ayar menüsünden primer akım değerinin 100 olarak girilmiş olduğuna emin olmak gerekmektedir.

EVM Serisi Voltmetrenin Ekranında Hiçbir Ölçüm Değeri Gösterilmiyor Olmasının Nedeni Ne Olabilir?

EVM serisi multimetrelerde Vin ve Un olmak üzere 2 adet gerilim girişi klemensi bulunmaktadır. Vin klemensi gerilim ölçümü için Un klemensi ise cihazın beslemesi için kullanılmaktadır.

Un klemensine gerilim bağlantısı yapılmamış olması durumunda cihazın enerji beslemesi olmadığından dolayı ekranda ölçüm değerleri gösterilemeyecektir.

Bu bağlantının kontrolünün yapılmasını öneririz.

EPR serisi enerji ve güç ölçerlerden pulse alınamamasının nedeni ne olabilir?

EPR serisi enerji ve ölçerlerden pulse çıkışı alınamıyorsa bağlantıları yanlış yapılmış olabilir. Çözüm için akım ve gerilim bağlantıları kontrol edilmeli ve yanlış bağlantılar düzeltilmelidir.

EPR-04S model güç ve enerji ölçer ayarlarında akım trafosu primer değeri giriş menüsü yok ise nedeni ne olabilir?

EPR serisi enerji ve güç ölçerler, X/5 akım trafosuna uyumlu modeller ve CT-25 akım trafosuna uyumlu modeller olmak üzere 2 farklı versiyona sahiptir.

Eğer kullandığınız donanımda akım trafosu primer değeri giriş menüsü yok ise cihazınız CT-25 akım trafosu ile kullanıma uygundur. CT-25 akım trafosu temin edebilir veya X/5 akım trafosu ile uyumlu bir donanım satın alabilirsiniz.

Koruma & Kontrol
DTR Serisi Astronomik Zaman Rölesinden Kontak Çıkışı Alınamamasının Nedeni Ne Olabilir?

DTR serileri içerisinde dahili olarak pil bulunur. Bu pil; güncel tarih, saat ve programların enerji kesintilerinden etkilenmemesi içindir fakat kontak çıkışı alınabilmesi için cihazın enerji beslemesinin olması gerekmektedir.

Cihazın enerjilendirilmemiş olması (Besleme bağlantılarının yapılmaması veya bağlantıda sorun olması) veya enerjide bir kesinti oluşması durumunda kontak çıkışı verilemeyecektir.

DTR Serisi Astronomik Zaman Rölelerinin Ayarlanan Programa Uygun Olarak Çalışmamasının Nedeni Ne Olabilir?

DTR serisi astronomik zaman rölelerinin ayarlanan zaman aralıklarına uygun olarak çalışabilmesi için cihaz üzerinde bazı ayarların yapılmış olması gerekir.

Bulunduğunuz ili seçmeniz ve “Saat Dilimi” ayarını eğer 02:00 ise 03:00 olarak ayarlamanız durumunda DTR serisi astronomik zaman röleleri, gündoğumu ve günbatımı saatleri de dahil olmak tam ayarladığınız zamanlarda çalışacaktır.

Saat Dilimini (Yaz/Kış Saati Ayarı) değiştirmek için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz;

 

DTR Serisi Astronomik Zaman Rölesinde Ayar Menüsüne Giriş Şifresi Hatırlanmıyorsa Ne Yapılmalıdır?

ENTES donanımlarına yetkili kişiler dışında ayar değişikliği yapılamaması için isteğe bağlı olarak kullanıcılar tarafından şifre koyulabilmektedir.

Bu şifrenin hatırlanamaması durumunda ENTES müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

DTR Astronomik Zaman Rölesi Ekranında “Tatil Modu” Yazması ve Kullanılamaması ile Neden Karşılaşılır, Ne Yapılmalıdır?

DTR astronomik zaman rölelerinde, tüm bilgileri hafızasında tutmaya yarayan 1 adet pil bulunmaktadır. Bu pilin belirli bir kullanım ömrü vardır ve bu süre tamamlandığında değiştirilmesi gerekmektedir.

Pilin değiştirilmediği ve cihaz beslemesinin kesilmesi gibi durumlarda rölenin yazılımı zarar görebilmekte ve “Tatil Modu” uyarısı ile birlikte donanımın kullanımına engel durum ortaya çıkabilmektedir.

Değiştirilebilir pil özelliğine sahip DTR modellerinde, cihaz altındaki kapak açılarak pil değişimi yapılabilmektedir. Bu özelliğe sahip olmayan modeller için ise müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçilerek cihazın onarımı için teknik servis departmanımıza gönderilmesi gerekmektedir.

GKRC-02F Gerilim Koruma Rölesi Monofaze Kullanılabilir mi?

GKRC-02F, trifaze koruma yapan bir gerilim koruma rölesidir. Faz sırası koruması özelliğine de sahip olduğu için monofaze olarak kullanıma uygun değildir. Monofaze kullanım için GKRC-M2 veya MCC-1D modelleri tercih edilebilir.

GKRC-02 Gerilim Koruma Rölesi Monofaze Kullanılabilir mi?

GKRC-02, trifaze koruma yapan bir gerilim koruma rölesidir. Röleyi monafaze kullanmak mümkündür, bunun için gerilim girişlerine uygulan tek fazı diğer fazlara da köprüleyerek bağlantı yapılmalıdır.

MKC-03 Motor Koruma Rölesinde Voltajlar Normal Olduğu Halde Kontak Çıkışı Alınamamasının Nedeni Ne Olabilir?

MKC-03 motor koruma rölesinde faz sırası koruması mevcuttur. Faz sırasının hatalı girilmiş olması durumunda kontaktan çıkış alınamayacaktır. Faz sırasının doğru girilmiş olduğu kontrol edilmelidir.

24 Saat Boyunca Belirli Aralıklar ile Aç Kapa Yaptırabilmek için Zaman Rölesinin Hangi Fonksiyona Sahip Olması Gerekir?

Bu işlemi yaptırabilmek için kullanılacak zaman rölesinin flaşör fonksiyonuna sahip olması gerekmektedir. MCB-9 veya MCB-25 zaman röleleri bu fonksiyona sahiptir.

Hizmet ve Haberleşme
Enerji Doktoru - Tüketim özeti grafiğinde boşluklar olmasının nedeni nedir?

Enerji Doktoru v3.0.0 itibariyle anlık izleme yöntemiyle cihazlardan periyodik aralıklarla veri toplamaktadır. Fiziksel sorunlar, haberleşme kalitesi ve diğer çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman veriler okunamazsa grafiklerde boşluklar oluşabilmektedir. Anlık okumanın kalitesini yükseltmek için:

 

 • Modemlerin ve cihazların sürekli açık kaldığından emin olunuz. Fiziksel enerji kesintileri sırasında donanımlar kapanacağı için Enerji Doktoru bu zaman zarfındaki verileri okuyamaz.
 • Modemlerin haberleşme kalitelerinin yüksek olduğunu Donanımlarım sayfasından kontrol ediniz.
 • Cihazların modemlerle bağlantı kalitelerinin yüksek olduğunu Donanımlarım sayfasından kontrol ediniz.
Entbus yazılımı VTS Log dosyasında "Entbus'a tanımlı Mac adresi ile Server'ın Mac adresi aynı değil" yazısı ile karşılaşılması durumunda ne yapılmalıd

Entbus kullanıcı arabirimi üzerinden tanımlanan VTS sunucusunun MAC adresinin doğru olduğuna emin olunmalıdır.

 

Entbus Yazılımında Canlı Verilerin Geç Güncellenmesi Neden Kaynaklanır?
Donanımların ölçtüğü parametreleri Entbus yazılımına gönderen EMG cihazının “time-out” parametre değerinin küçük girilmiş olması verilerin geç güncellenmesine neden olabilir. Bu parametrenin “Default” değeri 120 olup, 240 seviyelerine çekilmesi yeterli olacaktır.
EMG veya GEM ile Haberleşecek Cihazların Modbus Ayarları Ne Olmalıdır?

EMG ve GEM gibi haberleşme konvertörlerine bağlamak için kullanılan Modbus haberleşmeli ürünlerin Modbus ayarları doğru yapılmazsa, sağlıklı bir haberleşme olmayacaktır.

Modbus haberleşmeli ürünlerimizin menülerinde RS-485 menüleri bulunmaktadır.

Bu menünün içinde 3 adet alt menü daha bulunmaktadır.

 • Adres
 • Baud Rate
 • Parity

Adres, her bir cihazın kimliğini temsil eder ve 1 - 247 arasında bir değer alabilir. Bir EMG'ye bağlanacak her cihaz için bu numara tek olmalıdır, aynı kimliğe sahip iki cihaz olması durumunda haberleşme sağlanamaz.

Baud Rate, bir haberleşme bağlantısında verinin ne kadar hızlı aktarıldığını tanımlar. Bir EMG'ye bağlanacak her cihaz için Baud Rate değeri aynı olmalıdır, farklı Baud Rate değerlerine sahip olan cihazlar varsa haberleşme sağlanamaz.

Parity, seri sinyal haberleşmelerinde alınan datanın doğru gönderilip gönderilmediğini anlamak için kullanılır. None, ODD ve EVEN olarak 3 çeşittir. Bir EMG'ye bağlanacak her cihaz için Parity, NONE olarak seçilmelidir. Farklı Parity ifadesine sahip olan cihazlar varsa haberleşme sağlanamaz.

Yukarıda belirtilen 3 ayar haberleşecek ürünler arasında doğru yapılmalıdır ve EMG&GEM gibi haberleşme konvertörleri üzerinden de aynı ayarlar sağlıklı bir haberleşme altyapısı için yapılmalıdır.

EMG-02 Ethernet Modeme Donanımların Bağlanmasına Rağmen Haberleşme Yapılamaması Sorunu ile Neden Karşılaşılabilir?

EMG-02 ethernet modem, tasarımı itibariyle en fazla iki adet donanımın haberleşmesine imkân sağlamaktadır.

Bu iki adet donanımın Modbus ID'leri ise 1 ve 2 olmalıdır. Bu numaraların dışında cihazlara verilen ID'ler, EMG-02 ile haberleşme bağlantısı kurulamamasına neden olacaktır.

Entbus Pro Yazılımında Alarm ve Rapor Maillerinin Ulaşmaması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Yazılım menüleri içerisindeki Seçenekler→Bilgilerim alanından mail testi yapılabilir.

Veya aşağıdaki adımlar ile teknik olarak farklı bir test yapılabilir. Çıkan sonuca göre gerekli kontroller sağlanır.

 • Terminal arabirimi açılır. (cmd)
 • Komutlar sırayla küçük büyük harf duyarlı bir şekilde uygulanır:
 • telnet [mailserver adresi] [mail out portu]
 • HELO [mailserver adresi]
 • MAIL FROM:[maili yollayacak olan kişinin mail adresi]
 • RCPT TO:[mailin gideceği kişinin mail adresi](kendi email adresinizi yazın)
 • DATA
 • SUBJECT:[konu başlığı]
 • [mail içeriği]

 

Bu yöntemle mail gönderilebiliyorsa, sorun Entbus yazılımından kaynaklanmıyordur, mail serverdan kaynaklı bir problem olma durumu kontrol edilmelidir.

EMG-02 Kurulumunda Hata Alınmasının Nedeni Ne Olabilir?
EMG-02 driver yüklemesi yapılan bilgisayarın işletim sistemi Windows 8 veya Windows 10 olması durumunda, kurulum yapılmadan önce imza yetkisinin iptal edilmesi gerekmektedir.
 
İmza yetkisi iptal edildikten sonra driver tanıtım işlemi gerçekleştirilebilir.
Güvenlik seviyelerinin en üst seviyede olduğu bazı Antivirüs programları tarafından, ENTES yazılımlarının otomatik güncellemesini sağlayan AutoUpdate.exe uygulamasının silinmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Böyle bir durumla karşılaşıldığında, öncelikle kurulum CD'si kullanılarak, Autoupdate.exe dosyasının onarımı için sadece bu özellik yeniden kurulabilir.

Aynı sorunla tekrar karşılaşmamak için Antivirüs programının ayarlarından Update klasörünün taranmaması sağlanabilir.

Yazılımlarda, donanım ve bağlantı noktası silinememesi durumu ile karşılaşılırsa ne yapılmalıdır?

Böyle bir problem ile karşılaşıldığında, neden kaynaklandığını anlayabilmemiz için ekran görüntüsünü ve firma bilgilerinizi teknikdestek@entes.com.tr mail adresinden bize ulaştırmanızı talep etmekteyiz. Yapacağımız incelemeler sonrasında size uzaktan veya yerinde teknik destek hizmeti planlayabiliriz.

VTS Log dosyasında "Distributor ile bağlantıda sorunla karşılaşıldı" şeklinde bir uyarı alınması durumunda ne yapılmalıdır?
 • VTS ile Distributor arasında bağlantı sorunu bulunuyor olabilir. VTS'nin app.config dosyasında bulunan "DistributorIP" alanını ve ilgili portları kontrol edin.
 • VTS'nin, kurulu olduğu bilgisayar üzerinden distributor için belirtilen IP ve portlara sıkıntısız eriştiğinden emin olun.
 • Herhangi bir virüs programı veya firewall yazılımı kullanıyorsanız uygun kuralları tanımladığınıza emin olun.
 • SQL Server servisinin çalıştığını veya depolama alanı yeterliliğini kontrol edin.
EMG serisi ethernet konvertörü bilgisayara tanıtamama durumu ile karşılaşırsa ne yapılmalıdır?

Windows imza yetkisi kontrol edilmelidir. Burada yapılacak düzeltme ile EMG serisinin tanımlama ve konfigürasyon ayarları yapılabilir.

Enerji Doktoru'nda, ana panoya enerji verimliliği donanımı tanımlamadan yalnızca yüklere enerji verimliliği donanımı bağladıktan bir süre sonra yüklerdeki en düşük NAD adresine sahip enerji verimliliği donanımı otomatik olarak ana panoya bağlanıyor. Bu neden kaynaklanır?

Enerji Doktoru' nun çalışma prensibi gereği, ana panoya bir donanım bağlanmadığı durumda mutlaka NAD adresi en düşük olan enerji verimliliği donanımını otomatik olarak ana panoya bağlanır. Ana panoya donanım bağlamadan Enerji Doktoru' nun yükleri sağlıklı görüntülenemez.

Ancak kullanıcı isterse manuel olarak hayali bir donanımı Enerji Doktoru' na tanımlayıp ana panoya bu donanımı bağlayabilir. Enerji Doktoru hayali olan bu donanımla haberleşme sağlamasa da ana pano donanımı olarak kullanmaya devam edeceği için otomatik donanım keşfi davranışı sonlanacaktır.