Zincir Mağaza

Zincir Mağaza

Projenin Amacı

 • Enerji Verimliliği politikalarını desteklemek ve şirketin çevre dostu marka algısını güçlendirmek.
 • Her bir mağazanın enerji tüketimini ayrı ayrı ölçmek ve bu ölçümlerin sonuçlarını kiracılar ile belli zaman aralıklarında paylaşmak.
 • Mağazaların artan enerji maliyetlerini düşürmek için enerji kullanımına ilişkin verileri izlemek:
  • Birinci fazda ana girişlerdeki panolar üzerinden parametreleri izlemek
  • İkinci fazda ise; alt seviyelerdeki cihazlar ile projeye devam etmek
 • Mağazaların enerji tüketimlerinin toplam alanlarına oranlarını (kWh/m²) ve cirolarının toplam alanlarına oranlarını (TL/m² ) raporlayabilmek. Böylece, mağazaların enerji tüketimlerini bu raporlar üzerinden karşılaştırma yaparak analiz etmek.

Problem

 • 935 lokasyonda mağazası bulunan grubun bu mağazalardaki enerji tüketim seviyeleri ve maliyetleri takip edilememektedir.

Çözüm için Kullanılan Entes Ürünleri
RG3-12CS Reaktif Güç Kontrol Rölesi
RG3-15CLS Reaktif Güç Kontrol Rölesi
GEM-10 GPRS Ethernet Modbus Gateway
EPR-04S Enerji Ölçer
EMG-12 T/İ Ethernet Konvertör
EMG-02 T/İ Ethernet Konvertör
ENTBUS Pro Enerji İzleme Yazılımı

Çözüm

 • ENTBUS Pro Enerji İzleme Yazılımı kuruldu ve gerekli eğitimler verildikten sonra sistemin yönetimi müşteriye devredildi.
 • Sahada gerekli noktalara elektriksel parametreleri ölçen cihazlar yerleştirildi ve bu cihazlar haberleşme modülü ile internet üzerinden sisteme tanıtıldı.
 • Enerji yönetimini takip edebilmek için bölgeler / alt bölgeler oluşturularak bu bölgeler farklı operatörlerin erişimine sunuldu.

Sağlanan Faydalar

 • Organizasyon şemasına göre farklı mağazalardaki operatörlerin erişimine sunulan sistem, operatörlerin kendi bölgeleri ve/veya alt bölgeleriyle ilgili raporlar hazırlamasına ve bu raporları yönetime sunmasına olanak sağladı.
 • Şebeke analizörleri ile farklı noktalarda ölçümler yapılarak ENTBUS Pro Enerji İzleme Yazılımı üzerinden mağazaların enerji tüketimleri raporlandı. Buna göre; genel enerji tüketimleri %30 Aydınlatma, %30 Soğutma dolapları, %30 Klimalar ve %10 diğer kalemler (Ofisler, prizler gibi) olarak analiz edildi.
 • Tüketilen toplam enerjinin %30'unu oluşturan "Soğutma dolapları"na kapaklar takılarak enerji tüketimleri izlendi. Bu yöntemle tasarruf sağlandığı tespit edildi ve mağaza kapalıyken yalıtım amacıyla soğutma dolapları perde ile kapatıldı ve verimli soğutma sağlandı.
 • Tüketilen toplam enerjinin %60'ını oluşturan "Klimalar ve Aydınlatma" sistemlerinin enerji tüketimini azaltmak adına, belirlenen saat aralıkları dışında açık unutulan cihazlar için ENTBUS Pro yazılımında alarm oluşturuldu.
 • Mağazaların enerji tüketimlerinin toplam alanlarına oranları (kWh/m²) ve cirolarının toplam alanlarına oranları (TL/m² ) raporlanarak benzer mağazaların tüketim miktarları karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmalar sonunda, verimsizlikler tespit edilerek gerekli önlemler alındı.
 • Enerji tüketimi yıllık 120 milyon TL maliyet ile 3. en büyük gider kalemi durumundaydı. İlk yıl sonunda sağlanan 1,2 milyon TL tasarruf ile yapılan Enerji izleme yatırımının amortisman süresi 6 ay oldu.