Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliğinin Önemi

Enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye'nin Enerji Yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması hedeflenmektedir.

27 Kasım, 09:11

Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği; enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi Türkiye’nin 2023 yılı ulusal strateji hedeflerinin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerinden birisidir.*

Enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye'nin Enerji Yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması hedeflenmektedir.

*Diğer yandan 2017 TUİK verilerine göre; Türkiye’de nihai enerji tüketimi 51 milyon 276 bin 804 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) olarak gerçekleşmiş ve imalat sektörü %66’lık pay ile enerji tüketiminde en büyük paya sahip sektör olmuştur.

Yani bu rakamlar bize göstermektedir ki imalat ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların yapacağı enerji verimliliği çalışmaları kritik öneme sahiptir. Milli hedeflere ulaşmanın yanında, firmaların maliyetlerini düşürerek daha rekabetçi olabilmeleri için de son derece önemli bir konudur enerji verimliliği.

Bilindiği üzere enerji verimliliği çalışmaları öncelikle tüketim değerlerinin ölçümü ile başlar ve ölçülen değerlerin analizi, tasarruf ve verimlilik artışı sağlanabilecek noktaların belirlenmesi ile devam eder.

ENTES olarak; özellikle imalat ve sanayi sektöründe gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projelerinde elde edilen bilgi ve birikimimizi, uçtan uca çözüm anlayışı sağlamamıza imkan tanıyan geniş ürün portföyümüz ile birleştirerek firmalara sunmaktayız.

Siz de enerji verimliliğini hedefliyorsanız www.entes.com.tr/iletisim/ adresinden bizimle iletişime geçebilir, ürün ve çözümlerimiz ile ilgili detaylı bilgi talep edebilirsiniz.

Yorumlar
Yorum Yap