Kompanzasyon ürünleri, reaktif enerjinin (kVArh) yönetmelikte belirlenen oranlarından daha fazla tüketilmesini engellemek için tasarlanmıştır. Bu sayede; kullanıcıların reaktif bedel ödemeleri engellenmekte ve iletim/dağıtım hatlarındaki kayıplar azaltılarak enerji maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmaktadır.

Kompanzasyon katalogunu incelemek için tıklayın.

Kompanzasyon çözümleri broşürünü incelemek için tıklayın.

Kompanzasyon Cihazları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Reaktif Güç Kontrol Rölelerinin Ayar Menüsüne Giriş için Fabrika Çıkış Şifresi Nedir?
RG ve RG3 serisi reaktif güç kontrol röleleri için fabrika çıkış olarak varsayılan şifre “1234” olup, kullanıcı tarafından değiştirilmediği taktirde ayar menüsüne girişte bu şifre girilmesi gerekir. RGA, RGSR ve RGP gibi yeni nesil reaktif güç kontrol rölelerinde ise fabrika çıkış olarak varsayılan şifre ise “0000” olup, kullanıcı tarafından değiştirilmediği takdirde ayar menüsüne girişte bu şifre girilmesi gerekir.
Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Gerilim Arası Açı Farkının 120 Derece Olmamasının Nedeni Ne Olabilir?
Reaktif rölelerde sık sık karşımıza çıkan ve çözümünün aslında basit olduğu bir durumdur. Rölelerde bu hata, gerilimin sabit gelmemesinden, Nötr hattının ek halinde uzatılıp temassız olmasından veya bağlı olan klemenslerin aslında temas etmemesinden dolayı meydana gelebilen bir hatadır. Bu durumla karşılaşıldığında, ilk kontrol edilmesi gereken Nötr hattıdır.
Reaktif Güç Kontrol Rölelerindeki Jeneratör Girişi Hangi Amaçla Kullanılır?
Reaktif güç kontrol rölelerinde yer alan jeneratör girişine, jeneratörün çıkışından alınan bağlantı gerçekleştirilir. Bunun amacı şebekeden enerji kesilip jeneratör devreye girdiğinde reaktif rölenin bunu algılaması ve jeneratör için tanımlı cosfi değerine göre (cosfi2) kompanzasyon yapılması içindir. Jeneratör girişine şebeke beslemesi bağlanmaması önerilmektedir. Bağlandığı takdirde reaktif güç kontrol rölesi, ön tanımlı 0,85 cosfi değerine göre kompanzasyon yapacaktır. Bu durumda reaktif oranlarınız yasal sınırların dışına çıkabilir, reaktif bedeller ile karşılaşabilirsiniz.
Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Auto Setup (Otomatik Kademe Tanıtma) Sorunu ile Neden Karşılaşılır, Nasıl Çözülür?
Auto Setup sorunu ile karşılaşılması durumunda aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz; Reaktif güç kontrol rölesine bağlanan akım trafolarının farklı primer akım değerine sahip olması durumunda Auto Setup problemi ile karşılaşılabilmektedir. Öncelikle akım trafosu primer değerlerinin aynı olduğu kontrol edilmelidir. Doğru kompanzasyon için reaktif güç kontrol rölelerine bağlantısı yapılan akım trafosu ve kompanzasyon beslemesi bağlantılarının, bara üzerindeki montaj yeri /sırası son derece önemlidir. Reaktif güç kontrol rölesinin doğru çalışabilmesi için akım trafolarının her zaman kompanzasyon beslemesinin öncesinde yer alması gerekmektedir. Auto Setup sorunu yaşanması durumunda, akım trafosu ve kompanzasyon beslemesi sırası kontrol edilmelidir.
Orta Gerilim sistemlerde kullanılan ENTES Reaktif Rölelerin devreye alınmasında GT Bağlantı Tipi neden önemlidir?
OG Röleleri devreye alma sürecinde saat/tarih vb.. gibi ekranlar geçilir ve önümüze gelen ekranda bizden GT Bağlantı Tipi seçilmesi istenir. Bu bağlantı tipleri aşağıdaki gibidir; DY11 DY5 YD11 YD5 YZ11 Bu işlem OG rölelerin sağlıklı şekilde devreye alınmasında en dikkat edilmesi gereken yerdir ve eğer bağlantı tipi bilinmiyorsa,yetkili kişilere başvurarak öğrenilmesi gerekmektedir. Buradaki amaç Reaktif Rölenin yapacağı işlemlerdeki ölçülen değerlerin doğru algoritma ile hesaplaması ve kompanzasyonu sağlıklı olarak çalışması için gereklidir.
Kompanzasyon Sisteminde Akım Trafosu Bağlantısı Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Kompanzasyon sistemlerinde akım trafoları, elektrik sayaçlarının hemen sonrasına takılmaları gerekmektedir. Aksi taktirde ölçülen bir değer olmayacağı için reaktif güç kontrol rölesi sağlıklı şekilde kompanzasyon yapamayacaktır.
Kompanzasyon Sistemlerinde Kullanılan Akım Trafosunun "Class" Değeri Önemli midir?
Kompanzasyon sistemlerinde Class 0.5 akım trafosu önerilir. Class 1 akım trafosunda doğruluk Class 0.5 akım trafolarına göre daha düşük olduğundan dolayı, genellikle koruma grubu ürünlerde tercih edilir.
Kapasitif Reaktif Bedel ile Karşılaşan veya Kapasitif Reaktif Oranların Yüksek Olduğu İşletmelerde Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?
Kapasitif reaktif oranların yüksek olduğu işletmelerde şönt reaktör kullanılması gerektiği söylenebilir fakat sadece elektrik faturasına bakarak, sisteme ilave edilecek şönt reaktör değeri konusunda bir öngörü yapmak sağlıklı bir yöntem değildir. Daha doğru bir tespit için; 3 gün süresince, elektrik sayacından sabah 08.00 ve akşam 18.00 de olmak üzere günde iki kez endeks değerlerinin alınması gerekir. Ardından bu endeks değerleri yorumlanarak sisteme ilave edilecek şönt reaktör kapasiteleri belirlenebilir. İşletmelerde hem endüktif hem kapasitif yükler olması ve bu yüklerin değişken olması durumunda ise uygulanacak en uygun çözüm SVC sistemidir. RGSR veya RGP-SR serisi reaktif güç kontrol rölesi, endüktif yük sürücü, kondansatörler ve şönt reaktörlerden oluşan SVC sistemi hem endüktif hem de kapasitif reaktif oranların yasal sınırlar içerisinde tutulmasını sağlar.
Harmonik Seviyesi Yüksek Olan İşletmelerde Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Kademeleri Devreye Alma Sorunu ile Karşılaşılıyorsa Ne Yapılmalıdır?
Sistemde aşırı harmonik olan işletmelerde, kademelere aşırı akım yüklenmesi olmasından dolayı reaktif güç kontrol röleleri kademeleri korumaya almak için devreye aldığı kademeleri devreden çıkarabilir. Bu problemin kalıcı çözümü için; aktif harmonik filtre çözümü uygulanarak sistemdeki harmonik seviyesinin düşürülmesi veya harmonik filtreli kompanzasyon sistemi uygulanması gerekmektedir. Geçici çözüm için; reaktif güç kontrol rölesi ayarlarında yer alan “alarm” menüsündeki “THD-I” değerinin “0000 yapılması gerekmektedir. Bu işlemi yaparak reaktif güç kontrol rölesinin harmonik alarmını kapatmış oluruz ve Auto Setup işlemini yapabiliriz.
ENTES Reaktif Güç Kontrol Rölesi ile Elektrik Sayacındaki Oranların Farklı Olması Durumu ile Neden Karşılaşılabilir?
Bu durum akım trafolarının yüklerin hepsini kapsamadığı durumlarda oluşur. Bir kısım indüktif yüklerin akım trafosundan önce alınmış olması bu şekilde bir farkın ortaya çıkmasına neden olabilir.
690/400V Bir Üçgen/Yıldız Güç Trafosu Kullanılması Halinde ENTES Reaktif Güç Kontrol Rölelerinden Hangisinin Seçilmesi Gerekir?
Trafo girişi üçgen, çıkışı yıldız olması durumunda fazlarda kayma olacağından dolayı, güç hesaplanmasında hatalar olabilir. ENTES firmasının Orta Gerilim Kompanzasyon çözümleri için geliştirdiği OG rölelerde kaymayı da göze alarak ölçüm yapan bir özel algoritma vardır. Cihazdaki “bağlantı grubu ayarının” içinde trafonun sargı şekline göre yapılan bir ayar (DYN-11, DYN-05 …) bulunmaktadır. Bu tarz projelerde Özellikle Trafonun primeri üçgen sekonderi yıldız bağlı olması durumunda sistemin sağlıklı çalışabilmesi için OG rölelerimiz seçilmelidir.
Akım Trafoları Paralel Olarak 2 Farklı Donanıma Bağlanabilir Mi?
Akım trafoları paralel bağlantı ile iki farklı donanıma bağlanırsa, donanımların ölçtüğü akım değerleri gerçeği yansıtmayacak ve dolayısıyla fonksiyonlarını doğru yerine getiremeyeceklerdir. Örneğin; akım trafoları paralel bağlantı ile hem reaktif güç kontrol rölesine hem de multimetreye bağlandığında, reaktif güç kontrol rölesi tarafından tam ihtiyaç kadar kompanzasyon yapılmayacak ve bu nedenle reaktif oranlar yasal sınırlar dışına çıkacağından reaktif bedeller ile karşılaşılabilecektir.
Akım Trafosu Kullanılan Donanımlarda, Akım Trafolarının Köprülenerek Topraklanması Ne Tür Problemlere Yol Açar?
ENTES donanımlarının bağlantıları, kurulum talimatlarında yer alan açıklama ve şemalara göre yapılmalıdır. Harici akım trafosu kullanılan donanımlarda akım trafolarının köprülenerek topraklanması sonucunda ölçümlerin doğru yapılamaması ve akım kartlarının arızalanması gibi sorunlar ile karşılaşılabilir.
DU-3 Deşarj Üniteleri Nasıl Kullanılır?
DU-3 deşarj üniteleri, otomatik kompanzasyon uygulamalarında kademe alma süresinin 1 dakikanın altında olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Kompanzasyon kondansatörlerine paralel şekilde bağlanır ve bağlanacak kondansatör gücü max. 50 kVAR olmalıdır. Monafaze kondansatörlerde kullanılırken, DU-3 ‘ün herhangi iki gerilim klemens bağlantılarını kullanabilirsiniz.
Reaktif güç kompanzasyon rölesi düzgün çalışmıyor. 3 fazlı elektrik sayacından aldığımız değerlerde hem indüktif reaktif hem de kapasitif reaktif tüketimler yazıldığı görülmektedir. Bunun sebebi ne olabilir?
Büyük işletmelerde (endüstriyel fabrika ,üniversite, kolej, plaza vb ) yapılan kompazyon işlemleri, tam kapasite güce göre hesaplanıp kademe dizilimi de ona göre yapılmaktadır. Ama dönem dönem işletmelerdeki yükler değişmektedir ve düşmektedir. İşletmeler tatile, bakıma veya pandemi gibi özel durumlar sebebiyle üretime ara vermiş olabilir. Bu gibi durumlarda işletme küçük yüklerde çalışacağı için, kompanzasyon için daha küçük kademelere ihtiyaç duyacaktır. Bu durumlarda işletmeler, kademe güçlerini işletmenin ihtiyacına göre düzenlemesi gerekmektedir.
Endüktif Yük Sürücülerine Bağlanan Şönt Reaktörlerin Termik Bağlantısı Nasıl Yapılır?
Endüktif Yük Sürücü özelliğine sahip Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde, sürücülere bağlanan şönt reaktörlerin termik bağlantısı tek olduğundan dolayı bağlantı seri şekilde yapılmaktadır.
ENTES Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Sekonder Değeri 1A olan Akım Trafosu kullanılabilir mi?
RGA, RGSR ve RGP Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde akım trafosu sekonder değeri 1A olarak seçilebilmektedir. Bu serilerde sekonder değeri 1A veya 5A olan akım trafoları sorunsuz şekilde kullanılmaktadır.
Reaktif Güç Kontrol Rölelerinin Ayar Menüsüne Giriş için Gerekli Şifre Değiştirilmiş ama Hatırlanmıyorsa Ne Yapılmalıdır?
Kullanıcıların, reaktif güç kontrol rölelerinin ayar menüsüne giriş şifresini değiştirdiği fakat hatırlamadığı durumlarda, kullanıcılar tarafından yapılabilecek bir işlem olmayıp, ENTES Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Reaktif Güç Kontrol Rölelerinin Ayar Menüsüne Giriş için Şifre İsteniyor Mu?
RG ve RG3 serisi reaktif güç kontrol rölelerinin ayar giriş şifresi fabrika çıkış ayarı “pasif” tir. Kullanıcılar isteğine göre bu ayarı “aktif” statüye alabilmektedirler. RGA, RGSR ve RGP gibi yeni nesil reaktif güç kontrol rölelerinde ise ayar giriş şifresi fabrika çıkış ayarı “aktif” tir. Kullanıcılar isteğine göre bu ayarı “pasif” statüye alabilmektedirler.
Reaktif Güç Kontrol Rölelerinin Reaktör Termiği Bağlantısı (thrm) Nasıl Yapılmalıdır?
RGSR / RGA / RGP Model Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde şönt reaktör termik bağlantıları şöntlerin üzerinden seri hat dolaştırılarak bağlanmalıdır. Aksi taktirde röle şönt reaktörü tanımayacak ve devreye girmeyecektir.
Reaktif Güç Kontrol Rölesi ½ Oranında Eksik Kompanzasyon Yapıyor ise Sebebi Ne Olabilir?
Reaktif Güç Kontrol Rölelerine ait akım trafoları başka bir ölçüm aleti, analizör vb. gibi ürünlerle paralel bir bağlantı yapılmış olabilir. Akım trafosuyla ölçüm alınan bütün ürünlerimizde ürünün akım trafosu sadece kendine ait olmalıdır. Paralel bağlantı yapıldığında ölçülen parametreler eksik görülecektir.
Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Auto Setup Yapmasına Rağmen Kademeleri Çekmemesinin Nedeni Ne Olabilir?
Konunun çözümü için öncelikle aşağıda belirtilen kontroller sağlanmalıdır; İlk kademede trifaze kondasatör bağlantısı olduğundan emin olunmalıdır. CT (Akım trafosu) oranının doğru girilmiş olduğu kontrol edilmelidir. Program modunun "10" olarak seçildiğinden emin olunmalıdır. Sisteme kaç adet kondansatör bağlandı ise o kadar kademe sayısının seçili olmasına dikkat edilmelidir. RG3-15 serisi rölelerde, en az 3 kademenin monofaze kondansatör olmasına ayrıca dikkat edilmelidir.
Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Otomatik Bağlantı Bulamamasının Nedeni Ne Olabilir?
1 Kademe kondansatörü dengesiz değer kaybetmiş olabilir. 1.Kademe kontaktörünün kontaklarından bir veya birkaçı arızalı olabilir. 1.Kademe röle çıkışı arızalı olabilir. 1.Kademeye monofaze kondansatör bağlanmış olabilir.
Reaktif Güç Rölelerinde Kademe Devreden Çıkarma / Alma Gecikme Ayarları ile İlgili Önerilen Zaman Süreleri Nelerdir ?
Kompanzasyon sistemlerinde kademe alma ve bırakma zamanları ile çalışan sistemdeki işlem görmüş (girip çıkmış) kademenin tekrar hangi gecikme ile devreye alınması konusunu belirleyen birkaç neden vardır. Reaktif güç kontrol rölelerinde bu zamanlar ton, toff ve deşarj süreleri olarak bulunmaktadır. Devreden çıkmış kondansatörün tekrar güvenli bir şekilde devreye alınabileceği ( kondansatör uçlarındaki şarj geriliminin 40 V un altına düştüğü) süre 52 sn. dir. Kondansatörlerin üstündeki deşarj dirençleri kondansatör gücüne göre, 52 sn de uçlarındaki gerilimi 40V a düşürecek şekilde tasarlanışlardır. Buradaki 40V insan güvenliği gerilimidir. Kondansatörlerin ideal ömürlü ve kontaktörlerin daha uzun ömürlü olmaları için, deşarj süresinin 40-45 sn cıvarında, ton ve toff sürelerinin 10 sn civarında olması en ideal olanıdır. Bu uygulama yüklerin genel olarak stabil olduğu, kısa süreli değişkenlik göstermediği işletmelerde kullanılır. Ancak yüklerin hızlı değiştiği, asansör, enjeksiyon makinası, kaynak makinası, punto makinası, enjeksiyon makinası vb. yüklerin çoğunlukta olduğu işletmelerde düzgün kompanzasyon yapılabilmesi için bu sürelerin kısa tutulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir durumda kondansatörlerin daha hızlı deşarj edilmesi gerekir. Bunun için de sisteme kondansatör deşarj üniteleri (DU-3) bağlanmalıdır. Yada deşarj ünitesi kullanmadan, kondansatörlerin deşarj olmasını beklemeden sistemde statik kontaktörler kullanılarak 1 sn. ye kadar kısa sürelerle kademeleri devreye alıp çıkarmak mümkün olabilmektedir. ENTES olarak Reaktif Güç Kontrol Rölelerimiz ton:10sn, toff:10 sn, Deşarj süresi:14sn. olarak üretilmektedir. Müşterilerimiz yukarıdaki gerekçelere göre kademe değerlerini ayarlamaktadırlar.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde, Auto Setup İşleminin Başarısız Olma Nedeni Ne Olabilir?
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Auto Setup aşamasında 1 kademeyi referans olarak röle kabul etmektedir. Eğer ki 1. kademede bir problem varsa röle setup aşamasını yapamamaktadır ve diğer kademeleri de röle tanımamaktadır. Tanıma işlemini etkileyecek durumlar aşağıdaki belirtilen sebeplerden dolayı olabilir kontrolü sağlanması gerekmektedir. 1 Kademe kondansatörü dengesiz değer kaybetmiş olabilir. 1 Kademe kontaktörünün kontaklarından bir veya birkaçı arızalı olabilir. 1 kademe röle çıkışı arızalı olabilir. 1 kademeye monofaze kondansatör bağlanmış olabilir Olabilecek nedenlere bakıldıktan sonra hatalar varsa düzeltilip tekrardan Auto Setup yaptırmak gerekmektedir.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Auto Setup Sonrasında Kademelerin Hatalı Tanınması Durumunda Ne Yapılmalıdır?
Akım trafosu oranı hatalı girildiyse autosetup sonuçları hatalı olabilir. Bu durumu engellemek için: Akım trafosu oranını kontrol edin Autosetup işlemini tekrar deneyin
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Auto Setup Tamamlanmıyor, Nedeni Ne Olabilir?
Reaktif güç kontrol rölesi SETUP'a başladığında ilk olarak bağlantıları tanır, daha sonra bağlantılarda bir sorun yok ise kademeleri tanımaya geçer. İlk kademeyi çekip bırakıp diğer kademeleri tanımaya geçmiyor ise akım gerilim bağlantılarının kontrol edilmesi gerekir.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Cos2 Ayarı Nedir, Nasıl Yapılır?
Cihazın Cosɸ ve Cosɸ2 olmak üzere 2 tane hedef Cosɸ değeri vardır. Cihazın jeneratör girişine 110-250 V AC arasında bir gerilim geldiğinde, cihazın menüsündeki ayarlanan hedef Cosɸ pasif duruma geçer. Böylelikle hedef Cosɸ2 aktif olur ve reaktif güç kontrol rölesi hedef Cosɸ2 ye göre kompanzasyon yapar. Bu durum jeneratör girişindeki gerilim kesilinceye kadar devam eder. Hedef Cosɸ ve Cosɸ2 değerleri 0,800 ... -0,800 arasında istenilen değerde ayarlanabilir. Negatif değer Kapasitif, pozitif değer indüktif bölgeyi ifade eder.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Cosɸ Ayarı Nasıl Yapılır?
“SET” tuşuna 3sn. basılı tutularak menüye girilir. Ekranda “AUTO” yazısı görülür. ‘’AŞAĞI’’ yön tuşu ile Cos menüsüne gelinir. Ekranda Cos yazısı görülür Tekrar set tuşuna basılarak Cosɸ ayar ekranına gelinir. Ekrandaki değer, Yukarı aşağı ve set tuşu kullanılarak istenilen hedef Cosɸ değerine ayarlanır. Hedef Cosɸ değerleri 0,800 ... -0,800 arasında istenilen değerde ayarlanabilir.(negatif değer kapasitif pozitif değer indüktif bölgeyi ifade eder.) “esc” tuşu ile menüden çıkarken “save-set-yes” yazısı ekranda görüldüğünde “set” tuşuna basarak ayarlanan hedef Cosɸ değeri kaydedilir. Eğer değişiklikler kaydedilmek istenmiyorsa tekrar "esc" tuşuna basılarak menüden çıkılır.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Düzensiz Kademe Devreye Alınması / Bırakılması Durumunda Kontrol Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
Bu problemler genellikle sistemde gerilim harmonikleri olduğunda ortaya çıkmaktadır. RG3 Serisi Reaktif Güç Kontro Rölelerinde, fabrika çıkışlı olarak harmonik koruması yapmaktadır. Cihazda SET tuşuna 3 saniye basılı tutulup menüye girilir ve ardından ALR alt menüsü bulunur ve tekrar SET tuşu ile menü içine girilir. Bu menüde THD ikonu görülür ve SET tuşuna basılır ve yukarı veya aşağı yön tuşları ile STEP menüsüne gidilir ve SET tuşuna basılır. Burada fabrika çıkış ayarı olarak OFF görülür, bu seçenek ON olarak değiştirilir ve SET tuşuna basılır. Daha sonra ESC tuşları ile menülerden sırayla çıkılır ve SAVE SET YES menüsü görüldüğü zaman YES seçilerek yapılan işlemler kayıt edilir. Bunun sonucunda röle normal kompanzasyon işlemine devam edecektr, röle harmonik alarmı verecektir, fakat çalışmasını sürdürecektir. Sağlıklı şekilde kompanzasyon için, sistemde harmonik mevcut ise, ölçülüp gerekli aksiyonların alınması işletmeler için önemli bir durumdur.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Eksik Tüketim Görülüyorsa Ne Yapmak Gerekir?
Panodaki RG3 Serisi cihazın akım trafosu ayarları kontrol edilir. Örnek olarak, elektrik sayacında 600/5 akım trafosu kullanılmıştır, RG3 serisi Reaktif röleye elektrik sayacının Akım Trafosu (600/5=120) çevirme oranının girilmiş olduğu görülür. Reaktif güç kontrol rölesine bağlı olan akım trafosunun değeri ise örnek olarak 1250/5 olabilir. Reaktif röleye, elektrik sayacının çevirme oranı yerine, kendisine bağlanmış olan akım trafosunun çevirme oranını (1250/5=250) girerek hatalı ölçüm düzeltilir. Bu tip durumlarda elektrik panosuna bakıldığında Reaktif Röleye bağlı olan akım trafosu gözlenmeden, direkt olarak panonun üzerinde yazan ( elektrik sayacına ait olan) çevirme oranı reaktif röleye girilebiliyor. Elektrik sayacı akım trafosu ile Reaktif Güç Kontrol Rölesi'nin akım trafosu çevirme oranları farklı ise Reaktif Güç Kontrol Rölesi ölçümü hatalı yapabiliyor. Bu ve benzeri hallerde bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Fabrika Ayarlarına Dönme Nasıl Yapılır?
RG3 serisi reaktif güç kontrol rölelerinde fabrika ayarlarına dönme işleminin yapılabileceği bir ayar menüsü bulunmamaktadır. RG3 serisi reaktif güç kontrol rölelerinde sadece " Reset " menüsü ile daha önceden kayıt edilmiş olan alarm, enerji değerleri vb. gibi parametrelerin sıfırlama işlemi yapılabilmektedir.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Harmonik Ölçümleri Nasıl Görüntülenir?
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde 1'den 19. harmoniğe kadar olan harmoniklerin ölçümü yapılabilmekte,gerilim ve akım harmonikleri ayrı ayrı gösterilebilmektedir. Eğer bakılmak istenen gerilim harmoniği ise, Voltaj değerleri üzerindeyken (V) "SET" tuşuna bastığımızda "THD" yazısı ile karşılaşılacaktır. THD yazısını gördükten sonra "SET" tuşuna 1 kere daha bastığınızda faz faz görebileceğiniz "toplam harmonik" ekranı gelir. Sonrasında 1 ile 19 arası görmek istediğiniz harmoniklere "SET" tuşuna basarak görebilirsiniz. Akım harmoniğine bakılmak istendiğinde ise röle üzerinden akım değerleri (A) gözükürken, "SET" tuşuna basılması ve yukarıda anlatılan adımların yapılması gerekmektedir.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Harmonik Ölçümü Nasıl Yapılır?
RG3 serisi Reaktif güç kontrol rölelerinde akım (THD-I) ve gerilim (THD-V) harmonikleri ayrı ayrı ölçülür. Ayrıca RG3 serisi Reaktif güç kontrol röleleri 19. harmoniğe kadar detaylı harmonik ölçümü yapabilmektedir. Akım harmoniğini ölçmek için, röle üzerinde "akım" sekmesine gelinir ve "SET" tuşuna basılır. İlk olarak genel akım harmoniği (THD-I) görünür. "SET" tuşuna her bastığımızda ayrı ayrı harmonik ölçümüne geçilir. Gerilim harmoniğini ölçmek için, röle üzerinde "volt" sekmesine gelinir "SET" tuşuna basılır ilk olarak toplam harmonik görünür. "SET" tuşuna her bastığımızda ayrı ayrı harmonik ölçümüne geçilir.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Kademelere Bağlanmış Olan Şönt Reaktörler Nasıl Tanıtılmalıdır?
Şönt reaktor kullanımını destekleyen RG3-15CL ve RG3-CLS reaktif güç kontrol röleleri “auto setup” esnasında kondansatör kademelerini otomatik olarak tanır fakat şönt reaktör kademelerini elle tanımlamanız gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak şönt reaktör tanımlama işlemi ile ilgili videomuza erişebilirsiniz. https://www.entes.com.tr/videolar.asp?video=2
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Kademelerin Devre Dışı Kalmasının Nedeni Ne Olabilir?
RG3 serisi reaktif güç kontrol rölelerinde, kondansatörleri ve diğer sistem ekipmanlarını harmoniğin zararlı etkilerine karşı korumak ve arızalanmalarını önlemek amacıyla harmonik koruması özelliği mevcuttur. Eğer sisteminizde harmonik seviyesi yüksek ise reaktif güç kontrol rölesi bu durumu algılayarak kademeleri devre dışı bırakıp, röleye bağlı ekipmanları koruma altına alır. Menüler içerisinden "harmonik koruması" özelliği kapatılarak reaktif güç kontrol rölesinin normal şekilde çalışmaya devam etmesi sağlanabilir.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Kademe Tanıtma Nasıl Yapılır?
Kondansatör değişimi gibi kompanzasyonu etkileyen işlemler sonunda reaktif güç kontrol rölesi üzerinden otomatik kademe tanıtma (Auto Setup) işleminin yapılması gerekmektedir. Bu işlem için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir; İlk olarak “set” tuşuna 3sn. basılı tutularak menüye girilir. Ekranda “auto” yazısı görülür. Tekrar “set” tuşuna basılarak “auto operatı” menüsüne girilir. Yukarı ok tuşuna 1 kere basılarak “auto setup” a gelinir, “Set” tuşuna basılır ve ardından“off” seçeneği yukarı ok tuşu ile “on” yapılır. Tekrar “set” tuşuna basılarak otomatik tanıma ve işlemi başlatılır.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde “aşırı gerilim uyarısı” Nedir?
RG3 serisi reaktif güç kontrol rölelerimizde aşırı gerilim alarmı mevcuttur. Fabrika set değeri 260V olarak ayarlıdır ve gerilim bu değeri geçtiğinde reaktif güç kontrol röleleri koruma amaçlı olarak kademeleri devre dışı bırakmaktadır. Kullanıcılar alarm ayarlarından bu set değerini isteğe göre değiştirebilmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak aşırı gerilim alarm ayarları işlemi ile ilgili videomuza ulaşabilirsiniz; https://www.entes.com.tr/videolar.asp?video=2
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde “kademe sınırlandırma” Nedir, Sınırlandırma Yapıldığında “otomatik kademe tanıma” İşlemi Nasıl Yapılır?
RG3 serisi reaktif güç kontrol rölelerinde “kademe sınırlandırma” özelliği vardır. Bu özellik ile örneğin 12 kademeli bir reaktif güç kontrol rölesi sadece 6 kademeyi devreye alacak şekilde sınırlandırılabilir. Eğer bu sınırlandırma yapılmış ise; otomatik kademe tanıtma işlemi sırasında sadece 6 kademe tanınmaya çalışacak diğer kademeler için işlem yapılmayacaktır. Tüm kademeler için tanıtma yaptırılması isteniyorsa ayarlar menüsünden kademe sınırlandırılmasının kaldırılması gerekir.
RG3 Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölesinin AutoSetup Yapmamasının Nedeni Ne Olabilir?
Böyle bir sorunla karşılaşıldığında aşağıdaki adımlar takip edilerek bazı kontroller sağlanmalıdır, Öncelikle reaktif güç kontrol rölesinin bağlantıları ve ayarları kontrol edilir, Sistem yükleri kapatılarak, röle menüsünden akım değerlerini gösteren ekran seçilir, Manuel olarak 1.kademe devreye alınarak akım değerleri kontrol edilir. Akım değerleri farklılık gösteriyor ise rölenin hata vermesine neden olacak bir problemin varlığından söz edilebilir. Böyle bir durumda en çok karşılaşılan durumlardan bir tanesi akım trafolarının birbirinden farklı değerlerde seçilmiş olmasıdır. Akım trafosunun primer değerleri kontrol edilip, tüm akım tarfolarının aynı değerde olduğu emin olunarak Autosetup işlemi tekrarlanmalıdır.
RGA/RGSR Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Deşarj Süreleri Ayrı Ayrı Nasıl Ayarlanır?
Deşarj süresi, kademenin bırakılmasından sonra en erken kaç saniye sonra tekrar devreye alınabileceğini belirtir. RGA/RGSR Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde kademelerin deşarj süreleri, "Kademe Ayarları" altındaki "Deşarj süresi" menüsünden ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Deşarj süresi kondansatör üreticisinin belirlediği sürelerde ayarlanmalıdır. Eğer deşarj bobini veya deşarj bobinli kontaktörler kullanılıyorsa, bu süre üreticinin belirttiği kriterlere uygun olarak kısaltılabilir. Saniye cinsinden 1 - 1800 arası bir değer girilebilir, fabrika çıkış ayarı ise 14 saniyedir.
RGA/RGSR Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde “Bağlantı Düzeltme” İşlemi Yapılırken “Bağlantı Tespit Edilemedi” Hatası ile Neden karşılaşılır?
RGA/RGSR reaktif güç kontrol rölelerinde, “Current1” ve “Current2” olmak üzere 2 adet akım trafosu girişi bulunmaktadır. Ana şalter üzerine montaj yapılan akım trafolarının “Current1” girişine bağlanması gerekmektedir. “Current2” girişine ise “kontaktör yapışma alarmı” gibi özel fonksiyonların kullanımı için kompanzasyon şalteri altına montajı yapılan akım trafoları bağlanmalıdır. Eğer; ana şalter üzerine montaj yapılan akım trafoları “Current2” girişine bağlanırsa, RGA/RGSR Serisi reaktif güç kontrol röleleri “Bağlantı Düzeltme” işlemi yaparken “Bağlantı Tespit Edilemedi” hatasını verir. Bağlantı “Current1” girişine yapılarak “Bağlantı Düzeltme” işlemi sorunsuz şekilde tamamlanabilir.
RGA/RGSR ve RGP Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Enerji Neden Gelmiyor Olabilir?
RGA/RGSR ve RGP Serisi reaktif güç kontrol rölelerinde, ölçüm girişinin yanı sıra cihazın kendi enerji ihtiyacını karşılayan yardımcı besleme girişi bulunmaktadır. Yardımcı besleme bağlantısı yapılarak donanımın enerjilendirilmesi sağlanabilir.
RGA Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Modbus Ayarları Nasıl Yapılır?
“Haberleşme Ayarları” menüsünün altında “Modbus Ayarları” menüsü yer almaktadır. Cihaza ait Modbus RTU ayarları bu menü üzerinden yapılmaktadır. Cihaza ait modbus adresi, bit hızı, eşlik biti ayarları bu menü üzerinden yapılır. Modbus: Slave ya da master olarak ayarlanabilir. Modbus Adresi: Bu parametre 1 ile 247 arasında bir değere ayarlanabilir. Ayarlanan değerin cihazın bulunduğu hatta tek olması gerekmektedir. Aksi durumda cihazın bağlı olduğu hattın haberleşmesi bozulacaktır. Bit Hızı: Bu parametre 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 veya 256000 bps değerlerinden biri olarak ayarlanabilir. Bu parametrenin değeri ile cihaz ile haberleşmek için kullandığınız yazılımdaki değerin aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde cihaz ile haberleşemezsiniz. Eşlik Biti: Eşlik biti, yok, tek ve çift değerlerinden biri olarak ayarlanabilir. Bu parametrenin değeri ile cihaz ile haberleşmek için kullandığınız yazılımdaki değerin aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde cihaz ile haberleşemezsiniz.
RGA Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Kurulumu Sırasında Referans Kademe Uyarısı Neden Verir?
RGA ve RGSR serisi reaktif güç kontrol rölelerinde Cur 1(Akım 1) ve Cur 2(Akım 2) akım trafosu girişi bulunmaktadır. Ana akım trafolarının Cur 1 bağlantısına yapılması gerekmektedir. Yanlışlıkla Cur 2'ye bağlantı yapılması durumunda reaktif güç kontrol rölesi referans kademe hatası verecektir. Bu problemle karşılaşılması durumunda akım trafosu bağlantıları kontrol edilmeli ve otomatik setup işlemi tekrarlanmalıdır.
RGP Serisi Güç Kontrol Rölelerinde Manuel Kademe Nasıl Çektirilir?
RGP Serisi reaktif güç kontrol rölelerinde "AŞAĞI" yön tuşuna basılarak (kW) "Ayarlar" menüsüne gelinir. OK (√) tuşuna basılarak ayarlar menüsünün içerisine girilir. "AŞAĞI veya YUKARI" yön tuşuna basılarak "Kompanzasyon" seçeneğine gidilir. OK (√) tuşuna basılır. Bu menüde "AŞAĞI veya YUKARI" yön tuşlarıyla ilerlenerek "KOM.MANUEL" üzerine gelindiğinde OK (√) tuşuna basılır. Çıkan menüde "KOM.MAN.KO1! OFF" yazıyor olmalıdır, OK (√) tuşuna basılır. Burada "OFF" seçimi "AŞAĞI veya YUKARI" yön tuşu yardımıyla "ON" yapılır ve 1.kademe çeker. "AŞAĞI veya YUKARI" yön tuşu yardımıyla kademe sayıları yükseltilerek kademeler manuel olarak çektirilebilir.
RGP Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde AGR Modu Ne Anlama Gelir?
AGR modu, Agresif çalışma modu anlamına gelmekle birlikte, mevcut kademelerle hedef cosΦ’ ye en yakın çözümü sunmak için reaktif güç kontrol rölesinin çalışma fonksiyonlarını optimize eder.
RGP Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Kapasitif Oranların Yükselmesi Durumunda
RGP Serisi reaktif güç kontrol rölelerinin kademe ayarlarında "ON" ve "RST" seçimi yapılabilmektedir. "ON" seçilmesi durumunda röle sürekli olarak o kademeyi devrede bırakacağı için kapasitif oranların yükselmesine neden olabilecektir. Özel bir durum olmadığı sürece kademe ayarlarının "RST" olarak seçildiğinden emin olunmalıdır. Bu sayede röle ihtiyaç durumunda kademeleri devreye alarak indüktif ve kapasitif oranların yasal sınırlar içersinde kalmasını sağlayacaktır.
RGSR Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Sürücü Hep Devrede Kalıyorsa Ne Yapılmalıdır?
RGSR serisi reaktif güç kontrol rölelerinde jeneratör devredeyken "kompanzasyon kapalı" seçimi yapılmış olsa bile röle kademeleri devre dışı bırakır fakat sürücüyü sürebilir. Sürücünün de devre dışı bırakılması, yeni güncelleme kapsamında sağlanabilecektir. Geçici çözüm olarak; Kompanzasyon ayarlarından hedef ayarlarına giriniz. Jeneratör girişi parametresini "Komp. Kapalı" olarak seçiniz. Jeneratör Hedef Cos parametresini "-0.700" olarak giriniz (+0.700 değil -0.700 girdiğinizden emin olunuz) Ayarları kaydediniz. Yukarıda anlatılan çözüm ile jeneratör devredeyken kademeler devre dışı bırakılır. Sistemin cos fi'si -0.700'ün (kapasifit 0.7) altına inmediği sürece de sürücü devreye alınmayacaktır.
RGSR Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Sürücü ve Şönt Reaktör Problemi ile Karşılaşıldığında Hangi Kontroller Yapılmalıdır?
RGSR Reaktif Güç Kontrol Rölesinin bağlantıları hatalı olabilir. Özellikle gerilim ölçüm klemensinde bulunan NÖTR bağlantısının yanlış yere yapıldığı ile karşılaşılabilmektedir. "N" yazılı klemense bağlanması gerekirken "V4" klemensine bağlantısı yapıldığı durumlarda RGSR Reaktif Güç Kontrol Rölesi hatalı bağlantı sebebiyle yanlış ölçüm yapmaktadır. Bu hatalı bağlantı sürücünün dengesiz çalışmasına ve şönt reaktörlerin aşırı ısınmasına sebep olacaktır. Bağlantılar düzeltildiği takdirde sistem stabil şekilde çalışacaktır.
RGSR ve RGP-SR Serisi Sürücü Destekli Reaktif Güç Kontrol Rölelerine Kaç Adet Şönt Reaktör ve Sürücü Bağlanır?
RGSR-15S: 12 adet giriş kondansatör ve şönt reaktör bağlantıları için kullanılır. Bu 12 girişten 1 tanesi kesinlikle kondansatör olmak zorundadır, geri kalan tüm girişlere (11) şönt reaktör bağlanabilir. Kalan girişler ise SVC çözümlerinde kullanılan ENTES SR serisi sürücünün bağlantısı için kullanılır, bu cihaza bir adet sürücü bağlanabilmektedir. RGSR-20S: 16 adet giriş kondansatör ve şönt reaktör bağlantıları için kullanılır. Bu 16 girişten 1 tanesi kesinlikle kondansatör olmak zorundadır, geri kalan tüm girişlere (15) şönt reaktör veya kondansatör bağlanabilir. Kalan girişler ise SVC çözümlerinde kullanılan ENTES SR serisi sürücünün bağlantısı için kullanılır, bu cihaza bir adet sürücü bağlanabilmektedir. RGSR-24S: 20 adet giriş kondansatör ve şönt reaktör bağlantıları için kullanılır. Bu 20 girişten 1 tanesi kesinlikle kondansatör olmak zorundadır, geri kalan tüm girişlere (19) şönt reaktör veya kondansatör bağlanabilir. Kalan girişler ise SVC çözümlerinde kullanılan ENTES SR serisi sürücünün bağlantısı için kullanılır, bu cihaza bir adet sürücü bağlanabilmektedir. RGP-12SR: 9 adet giriş kondansatör ve şönt reaktör bağlantıları için kullanılır. Bu 9 girişten 1 tanesi kesinlikle kondansatör olmak zorundadır, geri kalan tüm girişlere (8) şönt reaktör veya kondansatör bağlanabilir. Kalan girişler ise SVC çözümlerinde kullanılan ENTES SR serisi sürücünün bağlantısı için kullanılır, bu cihaza bir adet sürücü bağlanabilmektedir. RGP-15SR: 12 adet giriş kondansatör ve şönt reaktör bağlantıları için kullanılır. Bu 12 girişten 1 tanesi kesinlikle kondansatör olmak zorundadır, geri kalan tüm girişlere (11) şönt reaktör bağlanabilir. Kalan girişler ise SVC çözümlerinde kullanılan ENTES SR serisi sürücünün bağlantısı için kullanılır, bu cihaza bir adet sürücü bağlanabilmektedir.
RG-T Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde C/K Değeri Nasıl Konfigüre Edilir?
"SET" tuşuna 3sn süreyle basılarak SET menüsüne geçilir. "Yukarı-Aşağı" tuşlarına basılarak C/K ayarı seçilir. "Yukarı/Aşağı" tuşları kullanılarak 0,02-1 arasında bir değer seçilir. "SET" tuşuna basılarak yeni değer kaydedilir ve RG-T normal çalışma konumuna geri dönülür.
RG-T Serisi Reaktif GÜç Kontrol Rölelerinde C/K değerinin Hesaplanamama & Uzun Sürmesi Durumunda Nasıl Yol İzlenmelidir?
Yük değişiminin hızlı olması, C/K değerinin hesaplanmasının uzun sürmesine, hiç hesaplanmamasına veya bazı durumlarda yanlış hesaplanmasına neden olabilir. Böyle durumlarda; 1. Yük akımı bağlanmadan kompanzasyon panosuna gerilim verilir. Bu durumda yalnızca kondansatörler devrededir. (Bu durumu yük akımını geçici olarak kapatmak suretiyle yapabilirsiniz). 2. Yukarı/Aşağı tuşlarına aynı anda basıp bırakarak Otomatik C/K hesaplama işlemini başlatınız. Bu durumda ilk kademe gücüne bağlı olarak C/K değeri çabuk ve doğru şekilde hesaplanacaktır. Hesaplanmış olan C/K değeri otomatik olarak belleğe kaydedilir. Daha sonra yük akımını devreye alabilirsiniz. Hesaplanmış olan C/K değeri yeni bir hesaplama yapılana kadar veya manuel olarak değiştirilene kadar bellekte saklanır.
RG-T Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Devreye Alımında "Eksik Kompanzasyon" Uyarısı Vermesinin Nedeni Ne Olabilir?
Kompanzasyon beslemesi, akım trafosundan önce alınmış olabilir. Kompanzasyon beslemeleri akım trafosunun çıkışına alınarak tekrar denenmelidir.
RG-T Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Hedef Cos Değerinin Kompanzasyon Yaparken Sıfıra Çekilmesi Hakkında
RG Serisi reaktif güç kontrol rölelerin bağlantılarını yaptıktan sonra devreye alma işlemi yapılır. Ardından kademeler devreye girer ve kompanzasyon süreci başlar. Hedef COS değeri 1.000 olması gerekir. Fakat yapılan bağlantılar yanlış ise, Kompanzasyon başladığında ve kademeler devreye girdiğinde Hedef COS 1,000'e çekilmesi gerekirken '0' a çekilecektir. Yani yanlış bir ölçüm alıp yanlış kompanzasyon yapacaktır. İşlemin doğru ilerlemesi için burda yapılması gereken ,Reaktif röle beslemesinin, akım trafosunun bağlı olduğu hattan alınıp çalıştırılmasıdır. Aksi taktirde COS f değeri 1,000 değil '0' a çekilecektir. Yapılan bağlantı yanlışlığı düzeltildiğinde kompanzasyon normal haline dönecek ve Hedef Cos değeri düzelecektir.
RG-T Serisi Reaktif Güç Kontrol Rölelerinde Kurulum Yapılırken “aşırı kompanzasyon uyarısı” ile Karşılaşılmasının Nedeni Ne Olabilir?
Reaktif güç kontrol rölesi üzerinden akım trafosu oranları doğru seçilmiş olmasına rağmen aşırı kompanzasyon uyarısı ile karşılaşılıyor ise akım trafosu sekonder (k ve l) uçları ters bağlanmış olabilir. Akım trafosu sekonder (k ve l) uçlarının bağlantısı yer değiştirilerek tekrar denenmelidir.
Şebeke ve Jenaratör ile Beslenen Sistemlerde Yaşanabilen Hatalı Kompanzasyonun Nedeni Ne Olabilir?
Şebeke ve jeneratör tarafından beslenen tesislerde RG3 serisi reaktif güç kontrol rölesinin; gerilimi şebekeden, akım uçlarını ise şebeke & jeneratör ortak barasından aldığı sistemler normal olarak çalışabilmektedir. Fakat elektrik kesintisi anında jeneratör devreye gireceğinden ve reaktif güç kontrol rölesi gerilimini şebekeden aldığı için reaktif güç kontrol rölesi çalışmayacaktır. Elektrik geri geldiği zaman, reaktif güç kontrol rölesinin tekrar çalışması anında cihaz şebekeden enerjilenmektedir fakat jeneratör hemen devreden çıkmadığı ve akım trafoları ortak barada olduğundan dolayı, akımın jeneratörden alınması ile sorun ortaya çıkmaktadır. Eğer şebeke RST olarak bağlı ve Jeneratör STR olarak bağlı ise faz sırası doğrudur ancak akım ile gerilim arasında açı farkı meydana gelmektedir. RG3 reaktif güç kontrol rölesi bu durumu bağlantı hatası kabul ederek bağlantıyı öğrenmeye çalışır. Jeneratör kontaktörü devreden çıkıp, şebeke kontaktörü çektiğinde akım ile gerilim arasında tekrardan bir açı farkı olur ancak reaktif güç kontrol rölesi açılıp kapanmadığı için tekrar bağlantıları öğrenmeye çalışmaz. Hatalı açı farkı nedeni ile reaktif güç kontrol rölesi hatalı kompanzasyon yapacaktır. Bu tür problemin önüne geçmek için RG3 reaktif güç kontrol rölesinin "connection" menüsünü kullanırız. Bu menü içinde "OFF" seçilirse, reaktif güç kontrol rölesinin beslemesi kesilip, geri geldiğinde cihaz tekrar bağlantı kontrolü yapmayacaktır, en son kaydettiği bağlantı ayarlarına göre çalışmaya devam edecektir.
Şönt Reaktörleri Reaktif Röleye Tanıtırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
Şönt reaktörlerin bağlantılarının kontrol edilip T1, T2, T3 uçlarının doğru bağlanıldığından emin olunması gerekmektedir. Reaktif rölenin, endüktif yük sürücüsünü tanıyabilmesi için şönt reaktör üzerindeki termik uçlarının birbirine seri bağlantılı ve dönüşünün reaktif rölenin arkasındaki THRM soketlerine girmesi gerekmektedir. Yapılan bağlantılar kullanma talimatında gösterildiği şekilde yapıldıysa reaktif röle şönt reaktörü tanıyacaktır.
SPD Serisi Darbe Gerilimi Koruma Cihazları Nedir, Ne Amaçla Kullanılır?
SPD Serisi darbe gerilimi koruma cihazları, yüksek enerjili darbe gerilimlerinin hassas cihazları tehdit ettiği ortamlarda, bu darbe gerilimlerinin enerjisini kendi üzerine alarak cihazların hasar görmesini önler. Böylece hizmet sürekliliği garanti altına alınırken, sistemdeki önemli cihazların onarım maliyetleri düşer. SPD-D tipi cihaz, faz-nötr, nötr-toprak ve faz-faz arası gelebilecek darbe gerilimlerine karşı koruma sağlarken, SPD-S tipi ise faz-nötr ve nötr-toprak arasına karşı korur.
Standart Seri ile Endüstriyel Seri Şönt Reaktörler Arasındaki Fark Nedir?
Endüstriyel seri şönt reaktörler, büyük ölçekli sanayi tesislerinde ve ağır koşullar (elektrik şebekesinin kirli olduğu) altında çalışan işletmelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Standart seri şönt reaktörler ise orta ve küçük ölçekli işletmeler ve elektrik şebekesinin daha temiz olduğu şartlarda çalışmak üzere, endüstriyel seriye nispeten daha ekonomik bir alternatif olarak tasarlanmışlardır.
SVC Sistemlerde Endüktif Yük Sürücüsü Neden Hata Veriyor Olabilir?
Endüktif yük sürücülerinin hata vermesine (LED’ler sürekli yanıp söner) neden olan konuların başında, nötr bağlantı ucunun bağlanmamış veya yanlış klemense bağlanmış olması gelmektedir. Bununla birlikte şönt reaktörlerin hiç tanıtılmamış veya yanlış tanıtılmış olması da SVC sistemin düzgün çalışmamasına ve endüktif yük sürücüsünün hata vermesine neden olan etmenlerdendir. Endüktif yük sürücüsünün klemens bağlantıları kontrol edilip, şönt reaktörler tekrar tanıtılarak yaşanan sorun ortadan kaldırılabilir.
SVC Sürücülerin Dengesiz Çalışması Neden Kaynaklanabilir?
Böyle bir sorunla karşılaşıldığında öncelikle yapılması gereken bağlantıların kontrolüdür. Örneğin nötr bağlantısı doğru klemense bağlanmamış ise reaktif güç kontrol rölesi güçleri yanlış ölçeceğinden dolayı sürücü de gerekli şekilde çalışmayacaktır. Bağlantılar doğru olduğu halde sorun devam ediyorsa Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmenizi öneririz.
Teklif Al
KVKK Aydınlatma Metnikapsamında ürün ve hizmetlere yönelik bilgi verilmesi, etkinlik, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin duyurulması amacıyla ENTES Elektronik’in iletişim bilgilerime ticari ileti göndermesine izin veriyorum.
Teklif Al
Sizi Arayalım
KVKK Aydınlatma Metnikapsamında ürün ve hizmetlere yönelik bilgi verilmesi, etkinlik, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin duyurulması amacıyla ENTES Elektronik’in iletişim bilgilerime ticari ileti göndermesine izin veriyorum.