Enerji Yönetiminin Önemi

Enerji Yönetiminin Önemi

Enerji yönetimi, ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel duyarlılıklardan fedakârlık etmeksizin gereksiz enerji tüketiminin önlenmesi, maliyetlerinin azaltılması, çevrenin korunması ve enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış disiplinler arası bir çalışma alanıdır.

Günümüzde hayatın her alanında enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır, dolayısıyla bu enerji kaynaklarından maksimum verim almak konusuna odaklanmak gerekmektedir.

Enerji yönetimi, ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel duyarlılıklardan fedakârlık etmeksizin gereksiz enerji tüketiminin önlenmesi, maliyetlerinin azaltılması, çevrenin korunması ve enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış disiplinler arası bir çalışma alanıdır.

Bu alan verimliliğinin artırılmasında olası enerji kayıplarının önlenmesi ve atıklarının değerlendirilmesi yoluyla, tüketilen enerji miktarının en aza indirilmesini ilke edinmektedir.  Yenilenebilir, sürdürülebilir, güvenli, etkin ve akıllı enerji çözümlerinin geliştirilmesi, ülkelerin hem ekonomik kalkınması hem de sosyal refahı için çok önemlidir.

Enerji ihtiyaçlarının giderek daha fazla önem kazandığı dünya piyasasında, artan enerji ihtiyacının karşılanması için elektrik, doğal gaz ve petrol gibi enerji kaynakları özel sektörün katılımına açılmış, devletlerin ise bu alanlarda faaliyetleri daha çok piyasaları düzenleyen ve denetleyen bir konuma indirgenmiştir.

Bunun yanı sıra alternatif enerji kaynaklarına; özellikle de rüzgâr, güneş, jeotermal, hidrojen, biokütle ve deniz kaynaklı (akıntı enerjisi, dalga enerjisi) vb. enerji alanlarına da artan oranda bir yönelim başlamıştır. Bu durum ülkemizde de toplumsal hayatın vazgeçilmezi olan enerjinin, piyasa kanunları çerçevesinde düzenlemesini zorunlu kılmaktadır. Enerji yönetimi yapmak günümüz koşullarında kaçınılmaz olmaktadır. İyi bir Enerji Yönetimi, %5 ile %40 arasında enerji tasarrufu sağlar.

Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Kurum, Kuruluş ve İşletmeler;

Sanayi tesislerinde;

  • Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisi atamak,
  • 50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturmak,

Konut Dışı Binalarda;

  • Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda enerji yöneticisi atamak,
  • Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarında enerji yöneticisi atamak,
  • Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP‘in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB‘lerde enerji yönetim birimi oluşturmak,
  • 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi atamak zorundadır.

ENTES enerji verimliliği çözümlerini incelemek için tıklayın.

Yazar: Kayhan Arslan AYHAN

Şirket: ENTES Elektronik

Pozisyon: Ürün Yönetimi Takım Lideri

 

Yayınlanma Tarihi: 29 Nisan 2020, 14:04

Yorumlar
Yorum Yap
Sizi Arayalım
Sizi Arayalım
KVKK Aydınlatma Metnikapsamında ürün ve hizmetlere yönelik bilgi verilmesi, etkinlik, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin duyurulması amacıyla ENTES Elektronik’in iletişim bilgilerime ticari ileti göndermesine izin veriyorum.