Enerji Yönetimi Nedir? Neden Önemlidir?

Enerji Yönetimi Nedir? Neden Önemlidir?

Enerji yönetiminin kurumlar için faydaları nelerdir? Zorlukları nelerdir? Sizler için hazırladığımız bu yazımızda enerji yönetimi ve çözümleri hakkında tüm bu soruları detaylarıyla ele aldık. İyi okumalar.

İçindekiler

  Enerji Yönetimi Nedir?

              Enerji Yönetimi, enerjinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması adına kontrol, planlama, uygulama süreçlerini kapsayan stratejik kararlar bütünüdür. Bu yönetim yaklaşımı; enerji tüketiminin azaltılması, enerji verimliliğin arttırılması ve çevresel etkilerin minimize edilmesi gibi hedeflerle enerji kullanımını optimize etmektedir.

   Enerji Yönetimi Neden Önemlidir?

              Dünyada enerji kaynaklarının giderek azalması ve enerji fiyatlarının da yükselmesi ile birlikte enerji yönetiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu yaklaşım; enerji verimliliği sağlayarak maliyetleri düşürürken çevresel etkileri azaltır, böylece sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunur. Enerji yönetimi, enerji kaynaklarının doğru kullanımını ve enerji tüketiminin etkin bir şekilde kontrol edilmesini konu almaktadır. Böylece hem işletmelere hem de bireylere ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar sağlayan bu anlayış birçok yönden önem arz etmektedir.

   Enerji Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

            Enerji yönetiminin faydaları çeşitli yönlerden incelenebilir. Bunlardan ilki enerji yönetiminin sağladığı ekonomik faydadır. Enerji tüketimini izlemeyi, verimlilik projeleri uygulayarak enerjiyi etkin bir şekilde kullanmayı konu alan bu kavram, işletmelerin ve bireylerin enerji faturalarını azaltırken ekonomik bir avantaj sağlamaktadır. Öte yandan enerjinin verimli bir şekilde kullanılması çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunur. Daha az enerji tüketimiyle beraber sera gazı emisyonlarının azaltılması ve çevresel kaynakların korunması gibi faydalar da ortaya koymaktadır.

   Enerji Yönetiminin Kurumlar İçin Faydaları Nelerdir?

              Kurumlar için birçok fayda sağlayan enerji yönetimi, enerji tüketiminin izlenmesi ve kontrol edilmesiyle beraber kurumların çeşitli enerji verimliliği aksiyonları almasına olanak tanırken alınan aksiyonlarla beraber enerji maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.

              İyi bir enerji yönetimi stratejisi, günümüz dünyasının üzerinde sıkça durduğu enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kavramlarına da katkı sağlar. Bu durum kuruma çevresel sorumluluk bilinci kimliğini kazandırırken müşteriler ve paydaşlar için güvenilir bir imaj oluşturup kurumun marka değerine katkı sağlar.

              Enerji yönetiminin kurumlara sağladığı bir diğer fayda ise yasal uyumluluklar noktasında karşımıza çıkar. Enerjinin izlenebilir ve yönetilebilir bir durumda olması kurumların devletler tarafından belirlenen enerji verimliliği düzenlemelerine ve yönetmeliklerine olan uyumunu kolaylaştırır. Böylece yasal yönetmeliklerin dışına çıkıldığında doğabilecek cezaların önüne geçilmiş olur.

   Enerji Yönetiminin Zorlukları Nelerdir?

              Enerji yönetimi zorlukları, enerjiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı hedef alırken birçok şekilde karşımıza çıkan engelleri ifade eder. Bu engellerin başında, eski teknolojiye sahip altyapılar ve enerjiyi boşa harcayan durumlar gelmektedir. Bu engelleri ancak yenilikçi bir yaklaşımla aşmak mümkündür.

              Enerji yönetimi, enerjiyi belirlenen verimlilik stratejileriyle beraber sürekli kontrol altında tutup maliyetleri minimize etmeyi konu alır. Ancak enerji maliyetleri, fiyatlardaki dalgalanmalarla beraber kontrol edilmesi güç bir hale gelebilir. Bu noktada enerji stratejilerini optimize edecek yeni teknolojilere yatırım yapmak söz konusu sorunu aşmak adına yardımcı olacaktır.

              Enerji yönetimi; enerji tüketim verilerinin toplanması, yorumlanması ve buna bağlı olarak aksiyon alınması sürecini içerir. Lakin bu verilerin incelenmesi ve yorumlanması zaman zaman karmaşık bir hale gelebilmektedir. Bunun yanı sıra veri bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak da ayrı bir zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek adına, süreci iyileştirecek güvenilir ve yenilikçi teknolojilere ihtiyaç vardır.

   Enerji Yönetimi Çözümleri

            Enerji yönetiminde ortaya çıkabilecek zorluklara karşı geliştirilen çözümler genel anlamda yönetim sürecini optimize edecek ve enerji verimliliği sağlayacak süreçleri kapsar.

              Yeni teknoloji enerji izleme sistemleri süreci optimize etme konusunda etkili bir başlangıç noktası olabilir, bu sistemlerle beraber enerji tüketimi izlenebilir, analiz edilebilir ve raporlanabilir. Enerji kullanımının daha iyi tespit edilebilmesine olanak sağlayan akıllı enerji izleme sistemleri, enerji yöneticilerine ve uzmanlara güvenilir bir veri sağlamış olur. Böylece gerekli enerji verimliliği stratejileri belirlenerek aksiyon alınabilmektedir.

              Düşük enerji verimliliğine sahip veya eskimiş ekipmanların tespiti ve değişimi, enerji verimliliğini sağlama konusunda önemlidir. Akıllı enerji izleme sistemleri bunların tespiti konusunda kullanıcıya fayda sağlar. Böylece eskimiş veya gereksiz enerji tüketimi yaptığı saptanan ekipmanlar, yüksek enerji verimliliği ortaya koyan ekipmanlarla değiştirilebilir. Enerji yönetiminde efektif bir yaklaşım sergilenmiş olur.

              Enerji verimliliği çözümleri noktasında uygulanabilecek bir diğer yaklaşım ise bu konuda insanlar üzerinde farkındalık yaratmak olacaktır. Enerji kullanıcılarının, enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi ve bu kültürün oluşturulması enerji yönetimine doğrudan fayda sağlar. Buna ek olarak işletmeye sürdürülebilir ve çevreci bir imaj oluştururken marka değerine de katkı sağlamış olur.

   Sanayi Tesislerinde Enerji Yönetimi

  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Bunlardan sanayi tesislerinde geçerli olanlar;

  •   Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisi atamak,
  •   50.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturmak zorunludur.

  Konut Dışı Binalarda Enerji Yönetimi

  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için enerji yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hâle gelmiştir. Bunlardan konut dışı binalarda geçerli olanlar;

  •   Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda enerji yöneticisi atamak,
  •    Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarında enerji yöneticisi atamak,
  •   Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP‘in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB‘lerde enerji yönetim birimi oluşturmak,
  •   10 M0W ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santralleri enerji yöneticisi atamak zorundadır

  Yayınlanma Tarihi: 29 Nisan 2020, 15:04

  Yorumlar
  Yorum Yap
  Sizi Arayalım
  Sizi Arayalım
  KVKK Aydınlatma Metnikapsamında ürün ve hizmetlere yönelik bilgi verilmesi, etkinlik, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin duyurulması amacıyla ENTES Elektronik’in iletişim bilgilerime ticari ileti göndermesine izin veriyorum.