LEED ( Yeşil Bina ) Sertifikası Nedir?

LEED ( Yeşil Bina ) Sertifikası Nedir?

Entes ile LEED Sertifikası'nın dünyadaki önemini anlayın. Yeşil binalar için sürdürülebilirlik standartlarını belirleyen bu sertifikayı nasıl alacağınızı öğrenin!

İçindekiler

  Çevre dostu uygulamaları desteklemek, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için geliştirilen yeşil bina sertifika programları bir süredir hayatımızda. Ekolojik, ekonomik ve sosyal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, yaşanılabilir bir çevreyi gelecek nesillere taşıyabilmenin bu sertifikasyon programlarının ana amaçları arasında yer alıyor. İngiltere’de BREEAM, Almanya’da DGNB ve ABD‘de ise LEED sertifikalandırma programları bunların en yaygın olanları olarak öne çıkıyor.

  Amerikan yeşil binalar konseyi tarafından oluşturulan ve geliştirilen LEED sertifika programı; dünyada en çok tercih edilen sertifika programı. Bu sertifikanın alt yapısını binaların çevreye, insanlara ve diğer canlılara olan etkileri oluşturuyor.

  Yapılan araştırmalara göre, LEED sertifikasına sahip binaların standart binalara oranla enerji verimliliğinde %20 ila %30, su verimliliğinde %20-%40 ve katı atık azaltımında %40-50 arası verimlilik sağladığı görülüyor.

  Enerji tüketiminin, işletme ve bakım maliyetlerinin azaltılması, karbon salınımının minimum seviyeye çekilmesi, bina enerji performansının ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, LEED sertifika programının temel hedefleri arasında yer alıyor.

   LEED Sertifika Seviyeleri Nelerdir?

  LEED, Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen bir sertifikasyon sistemidir. Binaların çevresel performansını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılır. LEED sertifikasyonunda beş farklı seviye bulunmaktadır:

  LEED Certified: Minimum puanı karşılayan projeler bu seviyeyi alabilirler.

  LEED Silver: Orta düzeyde çevresel performans sergileyen projeler bu seviyeyi alabilirler.

  LEED Gold: Yüksek düzeyde çevresel performans gösteren projeler bu seviyeyi alabilirler.

  LEED Platinum: En yüksek düzeyde çevresel performans sergileyen projeler bu seviyeyi alabilirler.

  LEED Sertifikasız: Minimum gereklilikleri karşılayamayan projeler bu seviyeyi alamazlar.

  Bu seviyeler, bir binanın çevresel performansını değerlendirmek için kullanılan puanlama sistemine dayanır. Her proje, belirli kategorilerde puan kazanarak belirli bir LEED seviyesine ulaşabilir. Kategoriler arasında enerji verimliliği, su tasarrufu, malzeme seçimi, iç hava kalitesi gibi unsurlar bulunur. Bu kategorilerde belirli puanlar toplandığında belirli bir sertifika seviyesine hak kazanılır.

  LEED Sertifikası Neden Önemlidir?

  LEED sertifikası binaların çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olur. Bu sertifika, bir binanın çevre üzerindeki olumlu etkisini ölçer ve belirler. Hem bina sahipleri hem de sakinleri için çeşitli faydalar sağlar. Örneğin, enerji ve su tasarrufu yapmayı teşvik eder, atıkları azaltır ve iç mekan kalitesini iyileştirir. Böylelikle, hem doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar hem de daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturur. Ayrıca, LEED sertifikası binaların maliyetlerini düşürebilir ve sürdürülebilirlik konusunda daha fazla farkındalık yaratır. Bu da binaların pazar değerini artırabilir ve çevreye daha duyarlı bir toplum oluşturmaya katkı sağlar.

   LEED Sertifikası Alma Şartları Nelerdir?

  LEED sertifikası almak için binalar, çevresel performanslarını göstermek üzere belirli standartlara uyum sağlamalıdır. Bu standartlar, enerji verimliliği, su kullanımı, iç hava kalitesi, malzeme seçimi ve sürdürülebilir planlama gibi çeşitli unsurları içerir.

  Binalar, enerji verimli sistemlerin kullanılması, suyun etkin biçimde kullanılması, sağlıklı iç mekan hava kalitesinin sağlanması, sürdürülebilir malzemelerin tercih edilmesi ve çevre dostu planlama ve tasarımın benimsenmesi yoluyla bu kriterleri karşılamalıdır.

  LEED sertifikası için gereken kriterleri sağlayan binalar, Yeşil Bina Konseyi'nin belirlediği puanlama sistemine göre değerlendirilir. Belirli bir puan eşiğini geçen ve belgelendirme sürecini tamamlayan binalar, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek LEED sertifikası alabilirler. Bu sertifika, binaların çevre üzerindeki olumlu etkisini gösterir ve çevreye duyarlı yapılaşma ve işletme standartlarını teşvik eder.

  LEED Sertifikası Nasıl Alınır?              

  LEED sertifikası almak için projeler, Yeşil Bina Konseyi'nin (USGBC) belirlediği çevresel standartlara uygunluğunu kanıtlayacak belgelerle başvuruda bulunur. Bu süreç, şu adımları içerir:

  Başvuru Aşaması:

  Projeyi gerçekleştirecek olanlar, belirli kriterlere uyduklarını gösteren belgelerle başvuruda bulunurlar.

  Yeşil Bina Konseyi, başvuruyu değerlendirir ve projenin belirli standartlara uygun olup olmadığını kontrol eder.

  Puanlama Süreci:

  Proje, enerji verimliliği, su tasarrufu, malzeme seçimi, iç hava kalitesi gibi çeşitli kategorilerde değerlendirilir.

  Her kategori, belirli puanlar sağlar ve belirli bir puan eşiği sertifikasyon seviyelerini belirler.

  Belgelendirme ve Onaylama:

  Projeler, belgelendirme sürecine alınırlar. Bu süreçte bağımsız denetimler, belge sunumları ve projenin detaylı değerlendirmeleri gerçekleştirilir.

  Gerekli puan eşiğini geçen projeler, belgelendirme sürecini tamamlayarak LEED sertifikası almaya hak kazanabilirler.

  LEED sertifikası almak, çevreye duyarlı uygulamaların benimsenmesini ve sürdürülebilir projelerin teşvik edilmesini sağlar. Bu süreç, projenin çevresel performansının değerlendirilmesi ve belirli standartlara uygunluğunun kanıtlanması için önemlidir.

  LEED Sertifikası Nereden Alınır?

  LEED sertifikası, Yeşil Bina Konseyi'nin (USGBC - U.S. Green Building Council) verdiği bir belgedir. Başvurular ve süreçler genellikle USGBC'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

  USGBC'nin web sitesinde, LEED sertifikası için gereken bilgilere, başvuru süreçlerine ve gerekli belgelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, başvuru adımları, kılavuzlar ve gereken formlar gibi dokümanlar da bu platformda sunulur.

  Projelerin LEED sertifikası alması için USGBC'nin belirlediği kriterlere uyum sağlaması gerektiği için, başvurular ve süreçler genellikle USGBC'nin resmi platformları üzerinden yapılır. Bu sayede standartlar, doğrulama süreçleri ve değerlendirme kriterleri resmi olarak belirlenmiş olur.

  USGBC'nin resmi web sitesi üzerinden iletişime geçerek veya belirli projeler için başvuru yaparak LEED sertifikası almak için gereken adımları öğrenebilirsiniz.

  LEED Sertifikası Puanlama Sistemi Nasıl Çalışır?

  LEED puanlama sistemi, binaların çevresel performansını değerlendirmek için bir çerçeve sağlar ve belirli standartlara ulaşmak için bir rehber olarak kullanılır. Bu sistem, çeşitli kategorilerde belirli kriterlerin karşılanmasını ve buna göre puanlanmasını içerir.

  Kategoriler ve Kriterler: Puanlama sistemi, enerji verimliliği, su tasarrufu, malzeme seçimi, iç hava kalitesi, sürdürülebilir planlama gibi farklı kategorilerde belirli kriterleri içerir. Her kategori, bina veya proje için belirli standartları karşılamayı amaçlar.

  Puanlama Ölçütleri: Her kriter, belirli puanlar kazanılmasını sağlar. Örneğin, enerji verimliliği için kullanılan yeşil enerji kaynakları veya su tasarrufu için uygulanan sistemler gibi faktörler puan kazandırabilir.

  Toplam Puan: Her kategoride elde edilen puanlar toplanarak bir toplam puan elde edilir. Bu toplam puan, belirli bir eşiği geçtiğinde, belirli bir LEED sertifikası seviyesine ulaşılır. Örneğin, belirli bir puan eşiğini aşan projeler LEED Silver veya Gold gibi seviyeleri alabilirler.

  Puanlama sistemi, projenin çevresel performansını değerlendirirken, çevreye olan etkisini belirli standartlar çerçevesinde ölçer. Bu da binaların sürdürülebilirliklerini ve çevresel etkilerini azaltmak için belirli bir standartın sağlanmasını teşvik eder.

  Enerji Verimliliğinde LEED Sertifikasının Rolü

  Enerji verimliliğinde LEED sertifikası, binaların çevresel performansını değerlendirmek için önemli bir ölçüt. Bu sertifika, enerji verimliliği standartlarını belirler ve binaların bu standartlara uygunluğunu değerlendirir. Enerji tasarrufu sağlayan sistemlerin kullanımını teşvik eder ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi destekler. Ayrıca, bina sahiplerini ve geliştiricileri enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmaya teşvik eder. Böylelikle, enerji tüketiminin azaltılması ve çevre dostu uygulamaların benimsenmesi yoluyla sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır.

  LEED Sertifikası ve Enerjinin Verimli Kullanımı

  Dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlantılı olarak ortaya çıkan enerji taleplerinden dolayı, elektrik enerjisinin daha verimli kullanılmasının, izlenebilmesinin, güvenilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasının önemi de her geçen gün artıyor. Bu gerçek aynı zamanda kamu idaresinin dağıtım şebekesini akıllı şebekeye dönüştürmesi için zorlayıcı etki oluşturuyor. Şebekelerin akıllı şebekelere dönüşümünü destekleyen pek çok kurum ve kuruluşun temel hedefleri ise:

  • Enerjinin verimli kullanımı

  • Kişi ve kurumlarda farkındalığın arttırılması

  • Enerjinin üretim anından tüketim anına kadar her bir noktada çevre bilincini oluşturmak olarak kısaca özetlenebilir.

  Akıllı Şebekeler sisteminde üretici - tüketici alışverişinde, tüketici bu sistemin işlemesi için önemli nokta… Eğer tüketici gelen enerjinin maliyetini bir tarafa bırakıp, kullandığı enerjinin çevreye olan etkisini düşünmeden bilinçsizce tüketirse, enerjinin iletiminde, dağıtımında verimli ve akıllıca davranılmasının bir değeri de kalmıyor. Resmi rakamlara göre Türkiye elektrik tüketimi 2018 yılı Temmuz ay sonu itibariyle bir önceki yılın Temmuz ayı sonuna göre %4,7 oranında artarak 167,1 milyar kWh olarak gerçekleşmişti. Toplam tüketilen enerjinin %30’undan fazlası ise konutlarda.
   

  leed-sertifikası

  Sertifikasyon sürecinde değerlendirmeye alınan en önemli hususlardan birisi; elektrik, su ve doğalgaz gibi tüm tüketimlerin ölçülebilmesi ve analiz yapılabilecek altyapının oluşturulmuş olması. Bu noktada ENTES, ölçüm cihazları, enerji analizörleri ve uzaktan izleme yazılım ve donanımları ile LEED sertifikası almaya aday bina ve işletmelere enerjinin olduğu her yerde ihtiyaç duyacaklar tüm çözümleri sunuyor.

  ''Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliğinin Önemi'' isimli blog yazımızı okumak için tıklayın.

  Yayınlanma Tarihi: 27 Kasım 2019, 06:11

  Yorumlar
  Yorum Yap
  Sizi Arayalım
  Sizi Arayalım
  KVKK Aydınlatma Metnikapsamında ürün ve hizmetlere yönelik bilgi verilmesi, etkinlik, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin duyurulması amacıyla ENTES Elektronik’in iletişim bilgilerime ticari ileti göndermesine izin veriyorum.