Veri Toplayıcılar

Veri Toplayıcılar

12 farklı sayaçtan gelen verilerin 8 ayrı tarifeye göre toplanması ve haberleşme özelliği ile dışa aktarabilmesi için tasarlanmış bir cihazdır.

Ürün Karşılaştırma

Ürün Kodu
Genel Bilgi
EPC-12

12 adet pals girişli RS485 haberleşmeli veri toplayıcı, elektrik, su, doğalgaz vb. sayaçlardan gelen palsları sayıp datayı uzaktaki bilgisayarlara aktarır. (2x12 dijit LCD ekran, 2 MB dahili bellek, gerçek zaman saati)

Var
Yok
Opsiyonel
Kapatılabilir
Modüler